Nieuwe medewerker/docent Opleiding Pastorale Hulpverlening: Marja Krans

Per 1 juli 2020 zal Marja Krans in dienst treden als medewerker/docent bij de Opleiding Pastorale Hulpverlening.

Marja Krans studeerde godsdienstwetenschappen in Leuven met als specialisaties gemeente, pastoraat en onderwijs. Werkte mee aan de ontwikkeling van de Vormingsschool en later de Royal Mission School. Sinds 1991 is ze actief met Metanoia, als trainer, geregistreerd coach, supervisor en psychosociaal therapeut. Ze schreef “Een ontmoeting tussen culturen, over mogelijkheden van communicatie tussen christenen en moslims”. Heeft in Friesland jaren meegewerkt aan de ETS en EKS. Ze heeft hart voor alleengaande ouders met de stichting PowerParent.  Kernwoorden in haar benadering zijn: ontmoeten, ontwikkelen, verbinden en herstel. Woont met Nico (de kinderen zijn uitgevlogen) in Roosendaal.