In memoriam: Leen Stehouwer

Na een korte ziekteperiode is op 15 maart 2020 overleden onze collega Leen Stehouwer.

Voor het Evangelisch College (EC, voorheen de ETA) heeft Leen in 2007/2008 het studiemateriaal Rondreis door de Bijbel geschreven, waarin alle 66 Bijbelboeken kort worden samengevat en toegelicht. Van dit werk zijn inmiddels duizenden exemplaren in omloop. De vijfde druk komt dit voorjaar uit. Het is en wordt gebruikt in tal van Kerken en tevens dient het als basisstudiemateriaal voor de ETS-Bijbelcursus. 

Na het schrijven van Rondreis door de Bijbel kwam Leen in juni 2010 in dienst bij het EC als verantwoordelijke voor het docentenmateriaal (Oude Testament) van de ETS-Bijbelcursus. Daarnaast verzorgde hij de inhoud van ETS-online en heeft hij op meerdere locaties lesgegeven als ETS-docent (Oud-Beijerland, Tholen, Rotterdam, Groot-Ammers).

We herinneren onze collega Leen als een bescheiden, ijverige, vriendelijke en waardevolle medewerker; iemand van niet teveel zeggen en flink veel doen. Zijn bijdrage aan onze school zal dan ook zeker gemist worden. Maar we danken de Here God voor wat Leen heeft gedaan en dat zijn werkzaamheden velen tot zegen mochten en nog mogen zijn.
Op zijn bureau stond, veelzeggend, een grote fotolijst met daarin meerdere foto’s van zijn vrouw en drie dochters. Hen wensen we in het bijzonder Gods vredevolle zegen toe.

Bestuur en medewerkers Evangelisch College


 

Leen werd geboren op 1 december 1963. Na het behalen van zijn gymnasium diploma in 1982 en de propedeuse Klassieke Talen aan de VU in Amsterdam in 1983 werkte hij tot 2004 als zelfstandig ondernemer in de glastuinbouw in de Hoekse Waard. Leen en zijn vrouw Ineke studeerden bij de ETA in de jaren 1988-1992. Na hun scholing bij de ETA doorliepen zij het Agapè Trainings Centrum (1996-1998) en gaven zij les aan de Grote Opdracht School (GOS) van Agapè.
Nadat Leen in 2005 zijn Bachelor Theologie bij de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) had behaald, was hij vanaf 2006 parttime werkzaam bij de Evangelische Tractaatzending en bij de christelijke boekhandel De Schuilplaats in Alblasserdam. In 2007 gaf hij daarnaast invallessen Latijn op een middelbare school en behaalde hij bij de CHE zijn bevoegdheid als godsdienstleraar tweede graads.
Hij werkte mee aan gemeentestichtend werk in de Hoekse Waard bij de Kerk van de Nazarener en maakte deel uit van de kerkenraad en van het Pastorale Team.
Vanaf 2017 studeerde Leen in deeltijd Theologie bij de Evangelische Theologische Faculteit (Heverlee/Leuven) voor het behalen van de Mastergraad.