Het verlangen om meer met God bezig te zijn

December is een periode om stil te staan bij Jezus die voor ons op aarde kwam. Ook is het een tijd waarin we terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitblikken naar het nieuwe. Een tijd voor nieuwe plannen en voornemens. En misschien herken je het verlangen om meer met het Woord van God bezig te zijn. In de dagelijkse drukte schiet het er vaak bij in en gun je jezelf er geen tijd voor. Dat is ook wat we hier vaak terug horen: ik wilde het wel, maar het kwam er niet van…tot ik de EC-Bijbelcursus ging volgen.

Ook ik besloot, toen ik ging werken als coördinator voor de EC-Bijbelcursus, om de cursus zelf te gaan volgen. Enerzijds om de cursus van binnenuit te leren kennen en goed advies te kunnen geven, maar zeker ook vanuit het hierboven beschreven verlangen.

Het grote verhaal van de Bijbel

Ik ben niet in het geloof opgevoed. Pas toen ik 44 was, heb ik mijn weg naar God gevonden. Na het volgen van de Alpha-cursus, ging ik de diensten bijwonen. In de kerk hoorde ik elke zondag een preek over een stukje uit de Bijbel. Bij de Bijbelstudie werd er stilgestaan bij vijf verzen per keer. Maar het grote verhaal, de verbinding tussen Oude Testament en Nieuwe Testament en de samenhang tussen de verschillende Bijbelboeken, ik had werkelijk geen idee. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de “moeilijke” gedeeltes, zoals Job, Sefanja of Judas, die in de kerk niet of nauwelijks aan bod komen.

Het was zo verhelderend om door alle boeken heen te gaan en te begrijpen welke rol ze spelen in het grote verhaal van Gods plan met ons.

Het was zo verhelderend om door alle boeken heen te gaan en te begrijpen welke rol ze spelen in  het grote verhaal van Gods plan met ons. De vaste lesmomenten in de maand, waarop je je voorbereidt door een Bijbelgedeelte aan de hand van tien lessen door te nemen, gaven me het ritme dat ik nodig had om op gezette tijden met het Woord van God bezig te zijn.

Waarom stond God in het Oude Testament vernietiging van volkeren toe? Hoe hangen de vier Evangeliën met elkaar samen?  Waarom was David een man naar Gods hart, ondanks zijn zonden? Wat maakt het boek Hebreeën zo bijzonder?

Zomaar een paar vragen waarop ik in de EC-Bijbelcursus antwoord kreeg.

God beter leren kennen

De lessen hielpen me om meer te zien van wie God eigenlijk is, hoe het Koninkrijk van God eruitziet en wat God van ons vraagt als we Jezus willen volgen. De manier waarop God het verbond met Zijn volk steeds weer nakomt, hoe Hij keer op keer vergeeft en nieuwe kansen biedt, Zijn trouw en niet aflatende liefde voor Zijn schepping worden zichtbaar door alle verhalen, psalmen, profetieën en brieven heen.

Gods Woord doorgeven

Het mooie is dat ik ook van andere cursisten regelmatig hoor hoe waardevol ze de cursus vinden. Via de mail, in telefoongesprekken, maar zeker ook tijdens de jaarlijkse diplomeringsdienst, getuigen mensen van de invloed en de uitwerking van de cursus in hun leven. Ze vertellen me ook dat ze de opgedane kennis weer doorgeven, bijvoorbeeld bij de jeugdclub in hun kerk of via Bijbelstudies.

Het is mooi om te horen dat het Woord zo niet alleen in de lesruimtes verspreid wordt, maar van daaruit ook weer verder gaat. We mogen met Jesaja weten dat God zegt: ‘Het woord dat voortkomt uit mijn mond keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied’ (Jes. 55:11).

Herken je het verlangen om meer tijd vrij te maken voor God en Hem beter te leren kennen? Volg de EC-Bijbelcursus en verdiep je in Gods Woord. Meld je in december of januari aan en ontvang korting op de cursus.

Uitgelichte berichten