Bouwstenen Bijbel School ondergebracht bij het Evangelisch College

Met ingang van het studiejaar 2018-2019 zal het Evangelisch College het werk van de Bouwstenen Bijbel School (BBS) voortzetten. De BBS is een geloofsopbouwende toerustingscursus die wordt aangeboden in de lokale kerk en die geleid wordt door bijvoorbeeld een eigen predikant of voorganger.

De cursus is voortgekomen uit de voormalige onderwijsactiviteiten van Stichting Agapè (denk aan de ‘Grote Opdracht School’, ‘Here leer ons bidden’, ‘Aanstekelijk christen’ e.d.). Toen Agapè stopte met deze activiteiten werd stichting Bouwstenen voor je Leven opgericht. Zij heeft toen het bestaande toerustingsmateriaal opnieuw bewerkt en uitgebreid. In samenwerking met het Evangelisch Werkverband is enkele jaren terug de Bouwstenen Bijbel School (BBS) opgericht. In goed overleg neemt het Evangelisch College met ingang van volgend seizoen het materiaal over van het Evangelisch Werkverband.

Bouwstenen Bijbel School bestaat uit 32 lessen verspreid over 2 jaar (bouwstenen) die aangeboden worden in verschillende cursusmappen met bijbehorende docentenhandleiding en aanvullend materiaal. Het Evangelisch College zal dit materiaal onder de naam ‘Bouwstenen voor je geloof – Toerusting voor gemeenteleden’ gaan uitgeven en docenten hiervoor trainen. Meer informatie volgt nog.

Interesse in deze cursus voor uw kerk of gemeente? Neem contact op met [email protected].