Verantwoord Bijbelgebruik

 23,50

Beschrijving

Vaak zijn we ontevreden over de gebrekkige regelmaat en geringe diepgang van ons bijbellezen. Ook intensievere bijbelstudie is vaak weinig systematisch en dreigt voortdurend op hetzelfde neer te komen. We brengen dan vooral oude en weinig nieuwe dingen tevoorschijn. Daarmee doen we het Woord van God èn onszelf tekort. Het woord vraagt om een serieus antwoord en draagt en draagt in die weg veelvoudig vrucht. Het handboek verantwoord bijbelgebuik wil ons hierbij helpen door ons de zogenoemde contextuele aanpak aan te reiken.

Deze benadering gaat ervan uit dat de doorvertaling van Gods Woord naar vandaag recht moet doen aan hetgeen de bijbelschrijvers voor ogen hadden toen zij voor hun tijd en cultuur schreven.
Ín de eerste hoofdstukken geeft de auteur uitganspunten en achtergronden die de basis vormen voor de rest van het boek. Vervolgens wordt de bijbellezer stap voor stap vertrouwd gemaakt met de verschillende fasen van lezen, uitleggen en toepassen. Deze bijbelstudiemethode wordt uiteengezet en geïlustreerd aan de hand van veel bijbelpasages.

Het boek wordt aangevuld met enkele instrumenten voor eigen studie:

  • een panorama van bijbelse leerstellingen;
  • een jaarrooster met bijbellezingen die binnen één jaar chronologisch door de hele Bijbel gaan;
  • thematische landkaarten.

Auteur: John Boekhout
ISBN: 9789058816757
Uitgave: Buijten En Schipperheijn, 2017 (5e druk)
Pagina’s: 368