Interview met Inge Matthijsse, oud-student Pastorale Hulpverlening

Inge Matthijsse heeft enige jaren geleden het diploma Pastorale Hulpverlening gehaald, daarnaast geeft ze les bij de Toerustingscursus Pastoraat. Sinds vorig jaar is ze een eigen praktijk gestart in Capelle aan den IJssel ‘Hoopvol Leven’.

Dit interview is geplaatst in Kerknieuws, het kerkblad van de Protestantse gemeente van Capelle.  


Praktijk Hoopvol leven

Praktijk Hoopvol leven is een praktijk voor pastorale hulpverlening gevestigd in Capelle aan den IJssel. Pastorale hulpverlening komt tegemoet aan levens- en geloofsvragen. Je verlangt naar antwoorden, verandering, ondersteuning, herstel of hoop. Er over praten kan ruimte geven om verder te komen.

Met deze regels introduceert Inge Matthijsse – de Pater haar praktijk voor pastorale hulpverlening. Inge is getrouwd en heeft twee kinderen. Zij is met haar gezin betrokken lid van de Ontmoetingskerk.

Hoe de praktijk er kwam

Ik heb altijd met plezier lesgegeven in het basisonderwijs. Ik twijfelde of ik dit wilde blijven doen of er iets nieuws wilde bijleren. Eén ding stond voor mij vast, ik wilde me sowieso verder verdiepen in achtergronden van werk dat bijdraagt aan de opbouw van het Koninkrijk van God. Meer leren over God, mensen en mezelf. Ik besloot de zekerheid van het onderwijs op te geven en ben begonnen aan de 3-jarige opleiding Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College in Zwijndrecht. Deze studie was heel verrijkend en leerzaam. Ik ontdekte Gods oneindige liefde, geduld en inzet voor mensen en daarnaast dat God in Zijn woord veel richtlijnen geeft die helpend zijn voor het leven. En dat Hij heling en herstel bedoelt voor iedereen. Ook werd ik gevormd in het pastoraat, het omgaan met mensen vanuit Gods bewogenheid. Daarnaast leerde ik hulpverlenen vanuit de kennis van de psychologie, waardoor inzicht ontstaat in de vele knelpunten en vraagstukken die zich kunnen voordoen in het leven en wat daarbij verantwoorde hulp is. Nadat de opleiding afgerond was ben ik zoekend geweest hoe ik hiermee aan de slag kon gaan. Ik wilde graag bijdragen aan de zoektocht die je als mens hebt in de puzzels van het leven, het kan soms zo moeilijk zijn om daarin een goede weg te vinden. Een praktijk voor pastorale hulpverlening opzetten vond ik best een heel ding, toch zou dat goed aansluiten bij de opleiding en mijn verlangen. Toen er een praktijkruimte op m’n pad kwam, heb ik de beslissing genomen om het verder te gaan concretiseren.

De werkwijze

Mensen kunnen contact opnemen via telefoon of email en na kennismaking zijn ze welkom in de praktijkruimte in Schollevaar voor een gesprek van anderhalf uur. We brengen samen de vragen en zorgen in beeld. De vervolgafspraken zijn meestal een uur. Ook doe ik thuisbezoeken als het voor mensen niet mogelijk is naar de praktijk te komen. Als hulpverlener kijk ik hoe ik verantwoord hulp kan bieden. Ik benader een probleem vanuit meerdere perspectieven, het pastoraat, de psychologie en de theologie. Vanuit mijn pastorale houding ben ik betrokken op ieders leven en vraagstuk en weet ik de ander en mezelf ingebed in Gods leiding en liefde. Ik geloof dat God door iedere ontmoeting heen werkt. Vanuit Zijn liefde wil Hij mensen herstellen. We brengen de dingen in gebed en vragen God om Zijn leiding en heling.

Mensen kunnen voor veel problemen en vragen terecht, bijvoorbeeld voor onzekerheid, angst, schuldgevoel, rouw en verdriet, niet verder kunnen, ziekte, wel of niet scheiden en geloofsvragen. Het geeft ruimte wanneer je over je zorgen in gesprek gaat en je een steun in de rug krijgt. We ontdekken wat er nodig is en of dingen anders kunnen, en doen dat stapje voor stapje, totdat het weer lukt om zelf met vertrouwen verder te kunnen. Ik merk dat juist de combinatie van psychologisch inzicht en de richtlijnen en principes die in de Bijbel staan, antwoorden, herstel en hoop bieden voor heel veel zorgen en vragen. Als ik denk dat een vraagstuk buiten mijn vermogen ligt, zal ik dit eerlijk aangeven.

De rol van Hoopvol Leven voor de Protestantse Gemeente te Capelle

Er wordt niet onder de vlag van een kerkgenootschap gewerkt, de praktijk is zelfstandig. . Mensen zijn ongeacht hun kerkgenootschap welkom. Ook niet-kerkelijken zijn hartelijk welkom wanneer ze openstaan voor deze manier van werken. Ik heb daar goede ervaring mee. Ik zie mezelf niet als ‘concurrent’ van het pastorale werk dat plaatsvindt in de kerkelijke gemeentes. Het gaat juist een stap verder, daar waar het algemene pastoraat niet meer toereikend is en mensen iemand nodig hebben om hen specifieker nabij te zijn, is pastorale hulpverlening heel passend. Ook wanneer mensen liever niet de stap maken naar reguliere hulpverlening of de stap naar een psycholoog te groot vinden, is pastorale hulpverlening een goede mogelijkheid. Wanneer mensen komen hoeft dit aan niemand binnen een kerk te worden gemeld. En alles wat besproken wordt valt onder geheimhouding, tenzij er sprake is van levensbedreiging.

Het verschil tussen Hoopvol Leven en de reguliere hulpverlening

Mijn intentie is om de ander als christen te willen helpen. Dat houdt in dat ik niet boven, maar naast de ander sta. Ik ontmoet de ander als mens en niet als iemand met een probleem. De hele schepping lijdt immers onder gebrokenheid. Voor de inhoud van de hulpverlening is de Bijbel uitgangspunt, waarbij ik praktisch en afhankelijk werk. Praktisch vanuit kennis en vaardigheden, die handvatten en inzicht geven met het oog op verandering en herstel. Aan de andere kant is er het besef van afhankelijkheid van God en Zijn werk door situaties heen. Dat maakt deze hulpverlening hoopvol en echt onderscheidend. De naam van de praktijk wijst daar ook op. Hoop biedt in de Bijbel een perspectief dat boven alle omstandigheden uitstijgt en in alle omstandigheden aanwezig kan zijn. God maakt zich in de Bijbel bekend als God van Hoop en Hij werkt door de ontmoeting heen als Hulp-en Hoopverlener in ieders leven.

De zakelijke kant

Er wordt gewerkt met een uurtarief, dit jaar een bedrag van 55 euro per uur. Dit kan meestal niet worden gedeclareerd bij een verzekering, omdat ik overheidsonafhankelijk ben opgeleid en werk. Ervaring met collega’s pastoraal hulpverlener leert dat een diaconie soms ook bereidheid heeft -deels- bij te willen dragen. Voor mij is het belangrijk dat het financiële aspect geen belemmering vormt voor het vragen en ontvangen van nodige hulp. Ik zou willen zeggen, schroom niet om contact te zoeken wanneer je met een vraag rondloopt.

Voor meer informatie, het opvragen van een folder, of contact ben ik te bereiken via de email, inge@praktijkhoopvolleven.nl of via telefoon 06 – 405 203 58 of neem een kijkje op de website www.praktijkhoopvolleven.nl