Waar de Bijbel opengaat, wordt hoop geboren.

Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer de kerk groeit in de kennis en het uitleven van Gods Woord, zij een bron van hoop wordt voor de wereld. Dat is waar ons onderwijs zich sterk voor maakt. Met uw hoopvolle ondersteuning kunnen wij dit onderwijs versterken en een groter bereik geven.