Ondersteun ons

Het Evangelisch College is een interkerkelijk en overheidsonafhankelijk opleidingsinstituut en ontvangt geen subsidies. Dankzij de inkomsten uit collegegelden én de trouwe inzet van 25 medewerkers en ruim 100 (gast)docenten – die allen tegen beperkte beloning hun werk verrichten – kan dit werk bestaan.

We hebben uw ondersteuning nodig om:

  • de opleidingen en cursussen betaalbaar en toegankelijk te houden
  • mensen met beperkte financiële middelen toch gelegenheid te bieden bij ons een studie te volgen (studiefonds)
  • te kunnen blijven investeren in de kwaliteit van ons onderwijs
  • nieuwe onderwijsprogramma’s te ontwikkelen

IBAN: NL 37 INGB 0000605798
Ten name van: Stichting Evangelisch College