GEEF GODS WOORD DOOR!

Wij geloven in de kracht, pracht en relevantie van Gods Woord! Daarom bieden wij inspirerend, uniek en gedegen (theologisch) onderwijs aan.

We willen toerusting vanuit Gods Woord via ons onderwijs beschikbaar stellen voor een zo groot mogelijke groep mensen. Daarom proberen we – zonder enige vorm van subsidie – ons onderwijs toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen. En voor wie het toch financieel teveel gevraagd is, bieden we studiefondsen aan. We kunnen dit alleen doen, dankzij medewerkers en docenten die tegen een niet-marktconforme beloning hun werk verrichten en dankzij giften van kerken en particulieren.

Momenteel studeren er ruim 2000 studenten jaarlijks bij ons. Graag bereiken we nog veel meer mensen met ons onderwijs! Dat kunnen we alleen bereiken als er meer mensen het Evangelisch College financieel ondersteunen.

Mogen we op jouw steun rekenen? Samen kunnen we Gods Woord door blijven geven!