Ondersteun ons

Het Evangelisch College is een interkerkelijk en overheidsonafhankelijk opleidingsinstituut en ontvangt geen subsidies. Dankzij de inkomsten uit collegegelden én de trouwe inzet van 25 medewerkers en ruim 100 (gast)docenten – die allen tegen beperkte beloning hun werk verrichten – kan dit werk bestaan.

We hebben uw ondersteuning nodig om:

  • de opleidingen en cursussen betaalbaar en  toegankelijk te houden
  • mensen met beperkte financiële middelen toch gelegenheid te bieden bij ons een studie te volgen (studiefonds)
  • opleidingen aan te bieden die niet alleen uit de studiegelden bekostigd kunnen worden, zoals onze Jongerenwerkersopleiding
  • te kunnen blijven investeren in de kwaliteit van ons onderwijs
  • nieuwe onderwijsprogramma’s te ontwikkelen

Als u het Evangelisch College langdurig wilt ondersteunen, kan een periodieke gift fiscaal voordelig voor u zijn.

Een periodieke gift is een gift waarbij u elk jaar gedurende minimaal vijf jaar eenzelfde bedrag aan een ANBI overmaakt. Dat mag ook in meerdere, bijvoorbeeld maandelijkse, termijnen. Een periodieke gift mag bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft voor die gift dus geen rekening te houden met de drempel van 1% en het maximum van 10% van het verzamelinkomen. Afhankelijk van leeftijd en inkomen kan uw voordeel oplopen tot 52%. Een periodieke gift moet zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte.

Overeenkomst periodieke gift – Evangelisch College

Via bovenstaande knop kunt u de standaardovereenkomst downloaden. Deze overeenkomst kan zonder tussenkomst van de notaris worden ingevuld en toegezonden aan het Evangelisch College:

Evangelisch College
t.a.v. Jan Kranendonk
Anjerstraat 79
3333 GC Zwijndrecht

Voor praktische vragen hierover kunt u contact opnemen met Jan Kranendonk (j.kranendonk@evangelisch-college.nl).

 

IBAN: NL 37 INGB 0000605798
Ten name van: Stichting Evangelisch College