Hans Alblas publiceert boek over de Nieuwe Apostolische Reformatie

Misschien heb je nog nooit gehoord van de Nieuwe Apostolische Reformatie (NAR). Toch beschouwen steeds meer christenen, kerken en organisaties zich als deel van deze beweging. Het enthousiasme en missionaire elan ervan is aanstekelijk. Er zijn echter ook serieuze vragen te stellen bij bepaalde (theologische) claims die er door de NAR worden gemaakt. Reden genoeg voor Hans Alblas om de overtuigingen van deze beweging tegen het licht te houden.

Lees verder

Ik zie veel meer de rode draad in alles

Jopie en Rian volgen het studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest. Samen met mensen bidden in de kracht van de Heilige Geest. Luisteren naar God. Voor New Wine-coördinator gebedsministry Jopie van Drongelen (67) is dat net zo normaal als ademhalen. Wel wilde ze graag wat meer theologische kennis. Daarom schreef ze zich in voor het Studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest aan het Evangelisch College. Haar eerste jaar als parttime hbo-student zit er bijna op. Het verrijkte haar: “Ik durf me veel meer in te zetten voor Gods Koninkrijk.”

Lees verder

Cees en Jesse op Groot Nieuws Radio

Dommelend in de kerkdienst zitten terwijl de (s)preker het Evangelie verkondigt. Iets wat je zelf misschien ook wel eens overkomt of wat je om je heen ziet gebeuren. Cees besloot theologie te gaan studeren om het anders aan te pakken. Want het Evangelie is goed nieuws, daar kun je toch niet bij in slaap vallen? Zijn keuze leidde uiteindelijk tot het ontstaan van het Evangelisch College, waar hij jarenlang bij betrokken was als directeur. Nu gaat hij met pensioen, zijn zoon Jesse neemt het stokje van hem over. Samen waren ze op Groot Nieuws Radio. Luister hier naar alle ins en outs van het verleden, het heden en de toekomst van Cees en Jesse en het Evangelisch College.

Lees verder

Uitreiking boek: ‘En het Woord is prachtig geworden’

Op 30 mei 2022, ontving vertrekkend directeur van het Evangelisch College Cees van Nes het eerste exemplaar van de bundel ‘En het Woord is prachtig geworden: Verrassend licht op 25 Bijbelteksten’ uit handen van de redactie. De bundel is bedoeld als ode aan vijftig jaar Bijbelonderwijs en opgedragen aan Cees van Nes.  

Lees verder

Nieuw EC-Magazine | juni 2022

Het nieuwe EC-Magazine kun je een dezer dagen bij jou op de mat verwachten! Deze keer een dubbeldik nummer, met daarin een speciaal interview met onze directeur Cees van Nes en met zijn zoon Jesse van Nes. Over het naderende afscheid vanwege zijn pensioen. Het interview is door niemand minder dan Andries Knevel afgenomen!

Lees verder

Afscheid directeur Cees van Nes

Cees van Nes, directeur van de in Zwijndrecht gevestigde onderwijsinstelling voor christelijk deeltijdonderwijs, neemt na 38 jaar afscheid en kijkt dankbaar terug. Met ingang van volgend studiejaar neemt zijn zoon Jesse van Nes de taak als algemeen directeur van hem over.

Lees verder

Diep geraakt | Verdiepingsboekje bij thema Pinksterconferentie Opwekking

In samenwerking met Opwekking hebben we een verdiepingsboekje geschreven over de Bijbelse achtergrond van het thema ‘Diep geraakt’ van de Pinksterconferentie.

Het thema ‘Diep geraakt’ is gebaseerd op Handelingen 2 waar Petrus op de Pinksterdag getuigt van Jezus’ dood en opstanding, en hoe de uitstorting van de Heilige Geest onderdeel is van Gods plan. Deze boodschap maakte diepe indruk.

En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus
en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?

Handelingen 2:27

In dit verdiepingsboekje word je door middel van gerichte leesopdrachten, achtergrondinformatie en reflectievragen meegenomen op een ontdekkingstocht naar de achterliggende betekenis van dit vers. Zo ontdek je waarom de boodschap van Petrus zo’n diepe indruk maakte, wie de hoorders toen waren, welke betekenis ‘diep geraakt zijn in het hart’ heeft en welke uitwerking dit toen had én nu nog steeds heeft.

We hopen dat ook jij bij het doornemen van dit verdiepingsboekje diep geraakt mag worden door de prachtige Pinksterboodschap

Tijdens de Pinksterconferentie kan je ook een gratis exemplaar van dit verdiepingsboekje ophalen bij onze tent op het Mission Plaza.

Naamwijziging: ETS-Bijbelcursus wordt ‘EC-Bijbelcursus’

Sinds de Evangelische Toerusting School (ETS) in 2011 ondergebracht is bij het Evangelisch College, spreken we van de ETS-Bijbelcursus. Omdat we hebben gemerkt dat de van oudsher veel gebruikte term ‘ETS’ in de afgelopen jaren steeds minder herkenning oproept, voeren we een naamswijziging door. Voortaan zal de cursus ‘EC-Bijbelcursus’ (of de Bijbelcursus van het Evangelisch College) heten, met – waar dat kan – als ondertitel ‘In 4 jaar door de Bijbel’.

We realiseren ons dat het de nodige tijd en inspanning zal vragen alvorens we deze naamswijziging in alle materialen hebben doorgevoerd en de oude naam uit ieders geheugen en spraakgebruik verdwenen is.

Interviews op Groot Nieuws Radio

Vier docenten mochten in het programma Brandstof van Groot Nieuws Radio vertellen over de verschillende opleidingen van het Evangelisch College. Hier luister je de interviews terug!

Lees verder