Verantwoord Bijbelgebruik voor kerken

Samengevat:

   10 lesavonden van 2,5 uur

   Leer ontdekkend Bijbellezen

   Voor iedereen toegankelijk

   €1750,-

Inleiding

Verantwoord Bijbelgebruik is een pittige, interactieve 10-delige ‘doe-cursus’ voor iedereen die verlangt naar meer diepgang en voldoening in het Bijbellezen en toegerust wil worden in het op verantwoorde wijze vertalen van de Bijbelse boodschap naar de tijd van nu. Het Evangelisch College verzorgt de cursus graag in je kerk of gemeente.

De cursus Verantwoord Bijbelgebruik wil gemeenteleden helpen…

 • meer voldoening en diepgang te ervaren bij het lezen van de Bijbel.
 • stap voor stap de kunst van het ontdekkend Bijbellezen te ontdekken.
 • op verantwoorde wijze de Bijbel uit te leggen.

Hoe is Verantwoord Bijbelgebruik opgezet?

De cursus bestaat uit tien lessen van 2,5 uur. In de les wordt klassikaal onderwijs afgewisseld met praktische opdrachten. In de cursus leren gemeenteleden stap-voor-stap de kunst van het ontdekkend Bijbellezen. Ze maken hierbij gebruik van de beproefde ‘OBT-methode’. Dat wil zeggen dat zij bij de bestudering van een Bijbelgedeelte drie fasen doorlopen:

 • Ontdekken
 • Begrijpen
 • Toepassen

De schrijvers van de Bijbel hadden in hun tijd en cultuur een specifieke doelgroep voor ogen. Zij hebben hun boodschap verpakt in een bepaalde vorm: genre, stijl, tekststructuur. De OBT-methode gaat ervan uit dat de doorvertaling van de Bijbel naar vandaag recht moet doen aan de oorspronkelijke boodschap van de auteur en de betekenis daarvan voor de eerste ontvangers. Voordat je de tekst toe kunt passen, is het belangrijk om deze eerst te ontdekken en te begrijpen.

Cursusprogramma
Les Thema
1 Het belang van verantwoord Bijbelgebruik
2 Contextueel Bijbelgebruik
3 De aanpak van verantwoord Bijbelgebruik
4 Het lezen van alinea’s
5 Het lezen van Bijbelboeken als geheel
6 Het uitleggen van de Bijbel
7 Het proces van verantwoord toepassen
8 Het verhaal van de Bijbel
9 Het actualiseren van de betekenis van de wet
10 Een verantwoorde evangelische theologie

 


Na het volgen van deze cursus is je Bijbelgebruik veranderd. Het lezen en uitleggen van bekende Bijbelgedeelten wint aan diepgang en in onbekende gedeelten leer je de rijkdom van het Woord kennen. Je bent in staat om Bijbelgedeelten te vertalen naar actuele principes en deze te delen met anderen.

Verantwoord Bijbelgebruik in mijn gemeente?

Het Evangelisch College kan de cursus Verantwoord Bijbelgebruik in je gemeente verzorgen. Je gemeente zorgt voor een locatie, faciliteiten en catering. Wij zorgen voor een docent. De cursus wordt gegeven door drs. John Boekhout, de schrijver van het gelijknamige boek en ontwikkelaar van deze cursus. Of door docenten van het Evangelisch College die door John Boekhout zijn getraind om deze cursus te geven. Cursisten hebben de mogelijkheid het cursusboek en de cursusmap aan te schaffen. Ter voorbereiding op de lessen wordt deelnemers gevraagd een hoofdstuk uit het lesboek te lezen en enkele verwerkingsopdrachten te maken. Reken hierbij op gemiddeld 5 uur voorbereiding per les.

Je gemeente nodigt zelf haar gemeenteleden uit voor de cursus. Wij stellen hiervoor promotiemateriaal (folders) ter beschikking. De kosten bedragen € 1750,- (excl. reiskosten; € 0,19 per kilometer). De gemeente mag zelf beslissen of zij de kosten (deels) wil doorberekenen aan de deelnemende gemeenteleden. Het Evangelisch College mag externe cursisten werven, deze opbrengsten komen ten goede van het Evangelisch College. Zie voor meer informatie: kosten en voorwaarden.

Hoe laat ik Verantwoord Bijbelgebruik in mijn gemeente verzorgen?

Stap 1: Neem contact op
Maak je interesse in de cursus Verantwoord Bijbelgebruik kenbaar via onderstaand contactformulier of door te mailen naar kerk@evangelisch-college.nl. Wij onderzoeken vervolgens de mogelijkheid van het verzorgen van de cursus.
Stap 2: Planning maken
In onderling overleg worden de data van de lesdagen/-avonden en de docenten afgesproken.
Stap 3: Deelnemers werven
Er wordt bekendheid gegeven aan de cursus en gestart met de werving van deelnemers.
Neem contact op
 •   Jesse van Nes
    078-6190037

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Kosten en voorwaarden
 • De kosten om het Evangelisch College uit te nodigen de cursus Verantwoord Bijbelgebruik (bestaande uit 10 lessen van elk 2 uur) te verzorgen in je kerk/gemeente bedragen € 1750,- (excl. reiskosten; € 0,19 per kilometer).
 • Indien de cursus in samenwerking met een andere gemeente wordt aangeboden, wordt per participerende gemeente een meerprijs van € 500,- in rekening gebracht.
 • Aan elke deelnemer uit de organiserende gemeente c.q. participerende gemeente wordt een cursusmap uitgereikt. De kosten hiervoor bedragen € 25,- per cursusmap. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden het lesboek (€ 23,50) aan te schaffen.
 • De organiserende gemeente draagt zorg voor de locatie, faciliteiten en catering voor deze cursus.
 • De organiserende gemeente ontvangt voor aanvang van de cursus van het Evangelisch College een factuur voor het cursusgeld, de cursusmappen, een doorberekening van de reiskosten van de docenten (en indien van toepassing de meerprijs voor de participerende gemeente(n)).
 • De organiserende gemeente mag de cursuskosten en cursusmateriaalkosten (indien gewenst) doorberekenen aan haar deelnemers c.q. aan de participerende andere gemeente(n).
 • De week voor aanvang van de cursus stuurt de organiserende gemeente het Evangelisch College een lijst met deelnemers (inclusief e-mailadressen), zowel die uit de eigen gemeente als die uit de eventueel participerende gemeente(n).
 • Het Evangelisch College maakt deze cursus bekend op haar website en biedt geïnteresseerden de mogelijkheid zich als externe-cursist aan te melden voor deze cursus. De opbrengt hiervan is ten bate van het werk van het Evangelisch College.