Toerustingscursus Leven met een Missie voor kerken

Samengevat:

   10 lessen van 2,5 uur

   Werken aan een missionaire levenshouding

   Voor iedereen toegankelijk

   € 1500,-

Inleiding

De Toerustingscursus Leven met een Missie is een cursus voor iedereen die op zoek is naar hoe je vanuit de missie van God een getuige van Jezus kunt zijn voor de mensen om je heen. De cursus ondersteunt  om vanuit Gods Woord en de gevoeligheid voor Zijn Geest op een relevante en eigentijdse manier een brug te slaan naar anderen. Het Evangelisch College verzorgt de cursus graag in je kerk of gemeente.

De Toerustingscursus Leven met een Missie wil gemeenteleden helpen…

 • Gods missie te leren vormgeven in hun eigen leefwereld.
 • handen te geven aan de roeping om de kerk als missionaire gemeenschap tot bloei te laten komen.

Hoe is Leven met een Missie opgezet?

In vijf zaterdagen of tien avonden wordt gewerkt aan de basis van een missionaire levenshouding. Deelnemers ontdekken dat de missionaire omgeving veel dichterbij kan zijn dan we wellicht denken, of vrezen. Naast de Bijbelse basis over Gods missie met en in deze wereld, denken we onder andere na over:

 • diverse aspecten van cultuur en communicatie
 • de plaats en de rol van de kerk
 • je persoonlijke roeping
 • de dagelijkse praktijk

De cursus bestaat uit tien lessen van 2,5 uur. Op vijf zaterdagen (10:00 tot 15:30 uur) of 10 avonden (19:30 tot 22:00 uur) worden door verschillende docenten de volgende thema’s behandeld (volgorde onder voorbehoud).

 OchtendMiddag
Lesdag 1Gods missie
God is missionair
Bijbel en missie
De Bijbel is van kaft tot kaft missionair
Lesdag 2Evangelie en cultuur
Goed nieuws is divers
Cultuur en communicatie
Bruggen slaan naar culturen
Lesdag 3Kerk en samenleving
De plaats van de kerk
Missionair kerk zijn
De rol van de kerk
Lesdag 4Communicatieve vaardigheden
Communicatie is alles
Moderne media
Moderne media als verpakking
Lesdag 5Missie in deze wereld
Barmhartigheid en gerechtigheid
Missie in de praktijk
Hoe nu verder?

Praktijk | NIEUW VANAF 2020

Tijdens de cursus brengen cursisten de lessen direct in praktijk. Dit kan op twee manieren worden gedaan:

 1. Een groepje cursisten denkt tijdens de lessen samen na over vragen vanuit de praktijk. Ook krijgen ze opdrachten mee die tijdens de daaropvolgende les kort aandacht krijgen. Deze vorm wordt gekozen als de cursisten uit verschillende gemeenten of kerken komen.
 2. Een groepje cursisten werken tijdens de cursus aan een project zoals een maaltijdproject, taalcursus voor asielzoekers of een Bijbelcursus voor niet-gelovigen. Na afloop brengen ze dat in de praktijk. De theorie die ze tijdens de cursus meekrijgen, helpt hen bij de opzet en de uitvoering. Deze vorm is met name interessant als de cursus wordt gevolgd in een gemeente of kerk en de cursisten elkaar kennen.

De Toerustingscursus Leven met een Missie in mijn gemeente?

Het Evangelisch College kan de Toerustingscursus Leven met een Missie in je gemeente verzorgen. Je gemeente zorgt voor een locatie, faciliteiten en catering. Wij zorgen voor ervaren docenten. Cursisten ontvangen een cursusmap.

Je gemeente nodigt zelf haar gemeenteleden uit voor de cursus. Wij stellen hiervoor promotiemateriaal (folders) ter beschikking. De kosten bedragen € 1500,- (excl. reiskosten; € 0,19 per kilometer). De gemeente mag zelf beslissen of zij de kosten (deels) wil doorberekenen aan de deelnemende gemeenteleden. Het Evangelisch College mag externe cursisten werven, deze opbrengsten komen ten goede van het Evangelisch College. Zie voor meer informatie: kosten en voorwaarden.

Hoe laat ik de Toerustingscursus Leven met een Missie in mijn gemeente verzorgen?

Stap 1: Neem contact op
Maak je interesse in de Toerustingscursus Leven met een Missie kenbaar via onderstaand contactformulier of door te mailen naar kerk@evangelisch-college.nl. Wij onderzoeken vervolgens de mogelijkheid van het verzorgen van de cursus.
Stap 2: Planning maken
In onderling overleg worden de data van de lesdagen/-avonden en de docenten afgesproken.
Stap 3: Deelnemers werven
Er wordt bekendheid gegeven aan de cursus en gestart met de werving van deelnemers.
Neem contact op
 •   Jesse van Nes
    078-6190037

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Kosten en voorwaarden
 • De kosten om het Evangelisch College uit te nodigen de Toerustingscursus Leven met een Missie (bestaande uit 10 lessen van elk 2,5 uur) te verzorgen in je kerk/gemeente bedragen €1500,- (excl. reiskosten; € 0,19 per kilometer). Hiervoor mag een zelf te bepalen aantal personen uit de organiserende gemeente deelnemen aan de cursus.
 • Indien de cursus in samenwerking met een andere gemeente wordt aangeboden, wordt per participerende gemeente een meerprijs van € 500,- in rekening gebracht.
 • Aan elke deelnemer uit de organiserende gemeente c.q. participerende gemeente wordt een cursusmap uitgereikt. De kosten hiervoor bedragen € 25,- per deelnemer.
 • De organiserende gemeente draagt zorg voor de locatie, faciliteiten en catering voor deze cursus.
 • De organiserende gemeente ontvangt voor aanvang van de cursus van het Evangelisch College een factuur voor het cursusgeld, cursusmappen en de doorberekening van de reiskosten van de docenten (en indien van toepassing de meerprijs voor de participerende gemeente(n)).
 • De organiserende gemeente mag de cursuskosten en cursusmateriaal kosten (indien gewenst) doorberekenen aan haar deelnemers c.q. aan de participerende andere gemeente(n).
 • Uiterlijk een week voor aanvang van de cursus geeft de contactpersoon van de organiserende gemeente het Evangelisch College een indicatie door van het aantal te verwachten deelnemers.
 • Het Evangelisch College maakt deze cursus bekend op haar website en biedt geïnteresseerden de mogelijkheid zich als externe-cursist aan te melden voor deze cursus. De opbrengt hiervan is ten bate van het werk van het Evangelisch College.