Update coronavirus: tot 1 juni geen lessen

In verband met de afgekondigde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, komen tot 1 juni alle lesactiviteiten van het Evangelisch College te vervallen.

In deze update houden we bij wat dit voor onze studenten van de verschillende opleidingen betekent. 

UPDATE – WOENSDAG 25 MAART 2020

 • Voor de ETS-Bijbelcursus worden voor de lesmaanden maart, april en mei videocolleges ontwikkeld. De tentamens in juni gaan gewoon digitaal door.
 • De resterende lessen van de Cursus Verantwoord Bijbelgebruik in Amersfoort worden digitaal aangeboden. 
 • De Toerustingscursus Bijbelgespreksleiders in Zwijndrecht wordt opnieuw ingepland in het studiejaar 2020-2021.
 • De resterende lessen van de Toerustingscursus Sprekers in Drachten worden doorgeschoven naar het najaar 2020.
 • De resterende lessen van de Toerustingscursus Pastoraat in Groningen, Scheveningen, Veenendaal en Zwijndrecht worden doorgeschoven naar het najaar 2020.
 • De lessen van de Jongerenwerkersopleiding worden zoveel als mogelijk online aangeboden via Zoom.
 • Voor de Opleiding Theologie, Opleiding Missionair Werk, Opleiding Pastorale Hulpverlening en de Sprekersroute geldt het volgende:
  • Studenten ontvangen via de opleidingscoördinator een overzicht van hoe elke docent de lessen tot 1 juni gaat invullen (bijvoorbeeld d.m.v. colleges via Zoom, vooraf opgenomen videocolleges of aanvullend studiemateriaal en/of verwerkingsopdrachten).
  • De tentamens worden volgens planning digitaal afgenomen via Quayn. We leveren maatwerk voor diegenen die op dat moment door omstandigheden geen gelegenheid hebben om het tentamen te maken.
  • De uitlooptermijn voor het inleveren van werkstukken wordt verruimd van twee naar vier weken. Hiervoor hoeft geen uitstel te worden aangevraagd. Inleveren per e-mail bij de docent.
  • De uiterlijke datum om mutaties in de studie door te geven wordt verschoven van 1 juni naar 1 juli 2020.
  • Er wordt een ‘herkansingsvoucher’ t.w.v. €120,- beschikbaar gesteld. Deze voucher is bedoeld om studenten financieel tegemoet te komen die door deze crisis studievertraging oplopen. 
   • Vul bij het afrekenen in de webshop de volgende kortingscode in: COVID-19
   • De kortingscode is te gebruiken t/m 31 augustus 2020
   • Het tegoed kan verspreid worden gebruikt en is voor meerdere herkansingen te gebruiken.

UPDATE – MAANDAG 16 MAART 2020

 • In verband met de nieuwe maattregelen die gisteren (15 maart 2020) bekend zijn gemaakt, komen alle lessen t/m 6 april te vervallen.
 • Voor de ETS-Bijbelcursus en de cursus Verantwoord Bijbelgebruik komen alle lessen in maart én april te vervallen. Cursisten krijgen toegang tot videocolleges.
 • Bij de Toerustingscursus Pastoraat en de Toerustingscursus Sprekers wordt geprobeerd de uitgevallen lessen later in het jaar in te halen.
 • Voor de Opleiding Theologie, Opleiding Missionair Werk, Opleiding Pastorale Hulpverlening, Sprekersroute en Jongerenwerkersopleiding geldt dat studenten via de docenten geïnformeerd worden over de voortgang van de vakken. In algemene zin gelden voor deze opleidingen de volgende richtlijnen:
  • De tentamens gaan door op de ingeroosterde tijden en zullen digitaal worden afgenomen via Quayn.
  • Voor de inleverdata van de werkstukken geldt dat er een uitloopperiode van twee weken wordt gehanteerd. Hiervoor hoeft geen uitstel te worden aangevraagd. Inleveren van de werkstukken dient digitaal te gebeuren bij de docent. 

VRIJDAG 13 MAART 2020

In verband met de afgekondigde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, komen tot en met 31 maart alle lesactiviteiten van het Evangelisch College te vervallen.

Voorkoming van verdere verspreiding
We hopen op deze manier bij te kunnen dragen aan de voorkoming van de verdere verspreiding van het virus en de kwetsbare doelgroep van ouderen en zieken te beschermen. Ook voorkomen we met deze maatregel dat onze docenten en studenten zelf voor een moeilijke keuze worden geplaatst om wel of niet les te geven c.q. lessen te volgen.  

Consequenties
In welke mate het mogelijk is om de uitgevallen les(sen) op een bepaalde manier later in te halen, zal komende weken duidelijk moeten worden en zal uiteraard mede afhankelijk zijn van de verdere ontwikkelingen rondom het coronavirus. Studenten en cursisten ontvangen hierover via hun opleidings- of cursuscoördinator nader bericht.

Bereikbaarheid
Onze medewerkers op kantoor is ook gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken. Dit betekent dat we komende periode minder goed telefonisch bereikbaar zullen zijn.
Neem voor eventuele vragen daarom per e-mail contact met ons op: info@evangelisch-college.nl.