“Tijd voor bezinning over de evangelische samenkomst”

CIP.nl | Interview met Henk ten Voorde over de Toerustingscursus Zangleiders

“Binnen evangelische samenkomsten ligt traditioneel een grote nadruk op aanbiddingsliederen. Voor andere elementen, zoals klaagliederen, is hierdoor minder aandacht. Met onze cursus willen we de bezinning over de liturgie, waar ook liedkeuze bij hoort, op gang brengen,” zegt Henk ten Voorde. Vanaf begin 2014 biedt het Evangelisch College de Toerustingscursus Zangleiders aan. Henk is één van de docenten.

Toen zijn vrouw hem in zijn jonge jaren meenam naar de kerk, leerde Henk Christus kennen. Later studeerde hij theologie en kwam Henk bij de Evangelische Theologische Academie (ETA), onderdeel van het Evangelisch College, terecht. “Door middel van de toerustingscursus willen we aandacht besteden aan de invulling en vormgeving van de eredienst binnen de evangelische beweging.” Het gaat om in totaal vier lessen die twee uur duren. In de eerste les gaat men op zoek naar de essentie van de samenkomst. In les twee staat de oorsprong van het zingen in de samenkomst centraal. De derde les gaat over de integratie – verbinding – van diverse liedculturen in de samenkomst. Tenslotte wordt in de laatste les geëxperimenteerd met wat is geleerd tijdens de cursus. De deelnemers stellen dan een viering samen.

Behoefte aan verandering
Henk geeft weer dat dit onderwerp relevant is en mensen bezighoudt. “Evert van de Poll heeft in het verleden geschreven over de eenzijdigheid in de Opwekkingsbundel, die binnen evangelische gemeenten veelvuldig wordt gebruikt. Hij uitte kritiek op de grote nadruk op worship.” De docent verwijst naar het boek van Van de Poll: Samen in de naam van Jezus. “Ook hebben muzikanten Marcel en Lydia Zimmer aangegeven dat er onderweg binnen de evangelische beweging veel verloren is gegaan door het loslaten van de psalmen en gezangen. En verder maakte een onderzoek van studenten aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) duidelijk dat er behoefte is aan de theologische doordenking van evangelische samenkomsten. Zij ondervroegen verschillende evangelische voorgangers.”

“Toen de charismatische beweging in de twintigste eeuw in opkomst kwam, ontstond er een model dat is gebaseerd op de tempel. De bedoeling was dat een zangleider de gemeente als het ware zou meenemen naar ‘het heilige der heiligen’, waar lofprijzing en aanbidding is. Daardoor heeft het idee dat liederen alleen uit lofprijs mogen bestaan veel voet aan de grond gekregen. Maar als ik evangelische voorgangers vraag naar de theologische achtergrond hiervan, heeft men vaak geen idee.” Henk voegt toe dat een gevolg van dit model is dat zingen wordt versmald tot lofprijzing en dat een bepaald type liederen, zoals klaagliederen, in de eredienst wordt vergeten. Andere liturgische elementen zijn als gevolg van dit model naar de marge verschoven.

Doelgroep
De cursus richt zich primair op zangleiders, maar ook andere betrokkenen, zoals voorgangers, oudsten en musici zijn welkom. Henk: “We beginnen bewust bij de zangleiders, omdat zij in de eredienst een grote rol hebben. Maar de cursus is niet alleen voor hen bedoeld, maar voor iedereen die meewerkt aan de viering. Je krijgt inzicht in jouw rol en plaats tijdens de viering en in de Bijbelse fundering voor de samenkomst. Door de kennis die je opdoet tijdens deze cursus ga je anders naar de samenkomst kijken en krijg je oog voor Gods doel wanneer wij samenkomen.” Henk is zich ervan bewust hoe belangrijk de inrichting van samenkomsten is voor mensen. “De invulling van de (zang)dienst doet veel met mensen. Het is mooi dat we nu mogen aansluiten bij de geluiden die er zijn.”

Was het gemakkelijker geweest wanneer de evangelische beweging geen beweging maar een kerk zou zijn geweest? “Ik denk het niet,” reageert Henk. “Binnen de evangelische beweging wilde men in de beginperiode weinig met theologie of theologische opleidingen te maken hebben. Inmiddels ziet men daar ook het belang van in. En dat terwijl daar geen hogere instantie voor nodig was.”

Klik hier voor meer informatie over de cursus.

Foto: Reformatorisch Dagblad