Crowdfundingsactie www.theologischetijdschriften.nl

Het Evangelisch College werkt aan een website waar gezocht kan worden naar artikelen uit Nederlandstalige theologische tijdschriften. Bijvoorbeeld aan de hand van categorieën, trefwoorden en Bijbellocaties (Bijbelverzen). Zo moet het makkelijker worden om theologische artikelen te vinden.

Dankzij een succesvolle crowdfundingsactie hebben we op 22 september 2021 de website kunnen lanceren.

Wat gaat deze website bezoekers bieden?

De bedoeling is dat de website theologischetijdschriften.nl medio september 2021 gelanceerd wordt, met op dat moment een doorzoekbare index van ruim 13.000 artikelen en circa 5.000 Bijbellocaties uit negen theologische tijdschriften (Amsterdamse Cahiers, Eredienstvaardig, Kontekstueel, Laetare, Met Andere Woorden, Postille, Soteria, Studiebijbel Magazine, Theologia Reformata en Wapenveld).
In de periode daarna worden er meer artikelen en tijdschriften toegevoegd en zal het aantal doorzoekbare artikelen oplopen tot ruim 20.000. Bovendien kan er direct worden doorgeklikt naar de inhoud van een artikel als deze online beschikbaar is.

De website zal voor iedereen gratis te gebruiken zijn.

Waarom moet deze website er komen?

Initiatiefnemer en projectleider Henk ten Voorde legt uit wat de waarde is van deze website:

Bij mijn werk als Bijbelonderzoeker maak ik graag gebruik van inzichten van anderen. Er zijn tientallen Nederlandstalige theologische tijdschriften die bij elkaar een rijke bron vormen voor het onderzoek van de Bijbel, het christelijk geloof en de geschiedenis van de kerk. Er ontbreekt echter één centrale plek waar gezocht kan worden naar artikelen op basis van titelwoorden, auteurs, trefwoorden en Bijbellocaties. Daarin gaat deze website voorzien.

Wat is er nodig?

Er is al veel gerealiseerd dankzij vrijwilligers. Maar voor de technische ontwikkeling van de website en de vormgeving is er nog een éénmalig bedrag nodig van € 7.500,-.

Ben jij één van onze toekomstige gebruikers van dit platform?!
Ondersteun dan nu dit project met een éénmalige bijdrage van bijvoorbeeld € 25,-.

Wat ontvang je als dank?

Als dank ontvang je van ons als eerste een persoonlijke uitnodiging op de dag van lancering. Daarnaast nodigen we je uit voor een online presentatie waarin je uitleg krijgt door de ontwikkelaar Henk ten Voorde over de werking van de zoekmachine.

Of maak je gift over op IBAN: NL 37 INGB 0000605798 t.n.v. Stichting Evangelisch College
onder vermelding van Crowdfundingsactie www.theologischetijdschriften.nl

Gezocht: partnerorganisaties (uitgevers, organisaties, theologische opleidingen, bedrijven)

Voor het kunnen uitbreiden en up-to-date houden van de website www.theologischetijdschriften.nl zoeken we samenwerkingspartners die voor een kleine jaarlijkse vergoeding dit project willen ondersteunen. Hierbij denken we aan de uitgevers van tijdschriften, theologische opleidingen en kerkelijke organisaties. Heb je interesse om partner te worden? Lees dan onderstaande informatiebrief.

Neem voor meer informatie contact op met projectleider Henk ten Voorde h.tenvoorde@evangelisch-college.nl.

Contactpersoon

Henk ten Voorde, MA
Projectleider Index Theologische Tijdschriften