Les 1 | NT | Marcus 1-8

Inleiding Marcus’ evangelie

 • Dit evangelie is hoogstwaarschijnlijk ons oudste evangelie. De eerste lezers, dus de lezers die de schrijver op het oog had, waren christenen die ernstig vervolgd werden om hun geloof. .
 • Volgens de traditie is Johannes Marcus de auteur. Hij is een neef van Barnabas, en is met Paulus en Barnabas op reis geweest.
 • Petrus omschrijft Marcus als ‘mijn zoon’, dus die twee kenden elkaar ook goed. Marcus heeft dan ook zijn evangelie kunnen samenstellen en schrijven vanuit betrouwbare bron!

In de les op de cursuslocatie de volgende indeling gehanteerd (verdeeld over twee lessen):

 • Deel 1: 1:14-8:26 | God komt met kracht: Jezus’ machtige woorden en daden in Galilea en omstreken.
 • Deel 2: 8:27-16:8 | Naar en in Jeruzalem: de weg van de dienende Koning

Lees voor een optimaal leerresultaat de volgende materialen (in deze volgorde) bij de bestudering van het evangelie volgens Marcus:

 • Rondreis door de Bijbel: Marcus
 • Bijbel: Marcus 1-8
  • Gebruik hierbij ETS-Online als hulpmiddel:
   • verdeling van de leesstof over 10 dagen
   • achtergrondinformatie
   • geloofsvraag
   • quiz
 • Aan het einde van de maand wordt een les-samenvatting ter beschikking gesteld.

Tips voor verdere studie van Marcus:

 • Studiebijbel (zie ETS-cursistenportaal voor toegangscode)
 • Marcus voor iedereen van Tom Wright
 • Deze video biedt alvast een overzicht van de structuur van Marcus (Nederlandse ondertiteling beschikbaar):

Een herinnering betreffende online reageren:

 • Het is mogelijk om met andere cursisten van gedachten te wisselen over wat gelezen wordt.
 • Met name op de geloofsvraag worden jullie van harte uitgenodigd (op elkaar) te reageren.
 • Het is de bedoeling om inhoudelijke vragen mee te nemen naar de cursuslocatie en daar aan de docent te stellen.