6 Verwerking

We hebben stilgestaan bij het feit dat:

  • ons beeld van God gevormd kan zijn door opvoeding, omgeving, omstandigheden en/of het beeld van je eigen vader;
  • God niet alleen onze Schepper is, maar ook onze Vader wil zijn;
  • Zijn Vaderschap zich onder andere openbaart in liefde, vergeving en aanvaarding;
  • God ook een wachtende Vader is;
  • Gods Vaderhart gebroken en verbroken is vanwege de zonde in de schepping en het schepsel;
  • God het dierbaarste gaf wat Hij had, Zijn Zoon.

Andries Knevel vertelt in onderstaande video iets over zijn Godsbeeld.

Hoe raakt dit alles jouzelf? We willen dit hoofdstuk eindigen met een aantal persoonlijke vragen. Probeer daar in alle eerlijkheid antwoord op te geven.