2 Hoe komen mensen aan hun beeld van God?

Ook onder christenen bestaan allerlei verschillende beelden van God. We noemen er een paar:

God als knuffelbeer, dat wil zeggen een beeld van een God die altijd voor je klaar staat, bij wie je altijd begrip vindt en troost, die je altijd over je bol aait.

God als degene die je altijd ziet en alles veroordeelt wat niet goed genoeg is.

God als degene die je altijd alles geeft (of behoort te geven) waar je om vraagt, geluk, welvaart, gezondheid, enzovoort.

God als degene die aan de touwtjes trekt en alles regelt, zonder dat je zelf verantwoordelijkheid hebt of ergens invloed op hebt.

Hoe komen mensen aan hun beeld van God?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Opvoeding
Opvoeding speelt een belangrijke rol. Wat je thuis hebt gehoord of gezien over God of de afwezigheid van God (bewust of onbewust) bepaalt voor een deel het beeld dat je van Hem hebt. Ouders met een levend geloof en een positieve beleving van hun relatie met God hebben een geweldige invloed op het (positieve) beeld dat kinderen van God hebben, ook als ze later groot zijn. Omgekeerd is het vaak zo dat jongeren die zeggen niet in God te geloven of een totaal verkeerd beeld van God hebben, daar niet zelf op zijn gekomen, maar het hebben meegenomen van thuis.

Omgeving
In het leven van ieder mens komt er een moment dat hij of zij het ouderlijk huis verlaat om te gaan studeren of op zichzelf te wonen, met of zonder partner. De omgeving waar hij of zij komt te wonen, werken of studeren, de vrienden die men kiest, enzovoort, zijn van invloed op zijn of haar leven en na verloop van tijd ook op zijn of haar kijk op God. Een levende kerkelijke gemeenschap met ruimte voor jongeren waarin ze andere gelovige jongeren ontmoeten en waar ze terecht kunnen met hun vragen en inbreng, en waar bijbels onderwijs gegeven wordt, is een enorme steun in het geloof en beïnvloedt hun beeld van God.

Maar hoeveel jonge mensen hebben na hun huwelijk en verhuizing naar een andere plaats de kerk en … God vaarwel gezegd? Hoeveel jonge mensen zijn tijdens hun studie in conflict gekomen met wat ze van huis uit hebben geleerd over God, die nu plotseling wetenschappelijk niet te bewijzen lijkt?

Omstandigheden
Een bekend spreekwoord zegt: “Ieder huis heeft zijn kruis”, wat wil zeggen dat iedereen in dit leven geconfronteerd wordt met leed en pijn. Deze gebeurtenissen kunnen een enorme invloed hebben op ons beeld van God, zowel positief als negatief.

Koppeling beeld van God aan aardse vader
Vaak blijkt dat het beeld van God ongemerkt beïnvloed wordt door het beeld dat men heeft van zijn of haar aardse vader. Heeft men een betrokken, liefhebbende vader gehad, dan neemt men onbewust deze ervaring mee in het beeld dat men van God heeft. Maar heeft iemand een zeer autoritaire vader gehad, dan kan dit beeld samen met de gevoelens die dit beeld oproept, een verlengstuk worden van het beeld dat hij of zij van God heeft.

Als we spreken over het feit dat God als een Vader voor ons wil zorgen, dan gaan we er eigenlijk vanuit dat we een positief beeld van het begrip ‘vader’ hebben. Maar helaas is dat niet altijd het geval en heeft een aantal mensen een verwrongen beeld bij het begrip ‘vader’. Bij hen komen gevoelens van teleurstelling en pijn boven. Denk aan al die gevallen van incest en kindermishandeling. En wat voor vaderbeeld laten echtscheidingen achter bij kinderen, die ermee geconfronteerd worden? Meestal geen gevoelens van zekerheid en geborgenheid.

Zo zien we dat ons beeld van God door allerlei omstandigheden en ervaringen bepaald wordt. Daarom is het belangrijk dat we ons, aan het begin van deze serie lessen, richten op het beeld dat de Bijbel ons van God geeft, en leren hoe we vanuit dit Godsbeeld kunnen en mogen leven en werken.