1 Inleiding

We beginnen met een paar vragen. Deze vragen helpen je te ontdekken welk beeld jij van God hebt.

Waarom is het belangrijk een juist beeld te hebben van God?

Het beeld dat we van iemand hebben bepaalt in belangrijke mate onze relatie met hem of haar. Tegenover iemand die je sympathiek vindt en die je graag mag, zul je je eerder uiten dan tegenover iemand die in jouw ogen onsympathiek, ongevoelig of onbetrouwbaar is.

Als je iemand waardeert en hoogacht, zul je een relatie met zo iemand zeer op prijs stellen. Dat geldt veel minder voor iemand die in jouw ogen niets betekent. Zo is ons beeld van God heel belangrijk voor onze relatie met Hem. Zie je God als een Persoon en een persoonlijkheid, als iemand die van je houdt, die alles voor je over heeft, die je kent en begrijpt en aanvaardt, of zie je Hem als een onpersoonlijk ‘iets’? Of zie je Hem als iemand die op grote afstand de wereld bestuurt, maar onder al die miljoenen jou niet ziet? Of is God degene die voortdurend oplet of je niet iets verkeerd doet, en vervolgens het oordeel over je uitspreekt?

Het beeld dat je van God hebt bepaalt je omgang met Hem. Het bepaalt of je jezelf werkelijk aan Hem durft toe te vertrouwen, en het bepaalt ook de manier waarop je met anderen over Hem spreekt. Als je zelf een negatief beeld van God hebt, is het heel moeilijk om een enthousiast getuige van Hem te zijn. Daarom is deze les aan het begin van de cursus van belang. Voor jezelf, in verband met je eigen relatie met God, en voor je getuigenis tegenover anderen. En omdat het je inzicht geeft in het denken en voelen van de mensen met wie je te maken hebt.

Bedenk dat de satan er buitengewoon goed in is om het beeld van God te vervormen en tot een karikatuur te maken, zodat mensen ‘God’ verwerpen, zonder ooit beseft te hebben wie God eigenlijk is.

Hoe kom je aan een juist beeld van God?

Door de eeuwen heen en ook in onze tijd denken en ‘geloven’ veel mensen dat er wel zoiets moet bestaan als een God. Ze komen tot die gedachte door de schoonheid van de natuur en de manier waarop alles in elkaar steekt en met elkaar in verband staat. Voltaire, een Franse filosoof, die niets van christenen moest hebben, heeft in zijn leven geprobeerd het christendom door zijn werken veel schade toe te brengen. Toch heeft hij eens gezegd: “Ik geloof niet dat deze KLOK bestaat zonder dat er een KLOKKENMAKER zou zijn”. Met andere woorden: iets dat zo goed in elkaar zit en functioneert, de aarde, kan niet zomaar uit niets zijn ontstaan.

Ook de complexiteit van het leven zet veel mensen aan tot denken. Er is een enorme toeloop naar alles wat te maken heeft met het bovennatuurlijke.

Als men dan denkt aan het Opperwezen, wat voor beeld heeft men dan van Hem? Veelal is het beeld van God beperkt tot een enigszins koel, afstandelijk wezen dat zeker niet betrokken is bij het dagelijks leven van ons mensen. Het heeft alleen maar iets in beweging gezet, maar is echt niet betrokken bij onze gevoelens van vreugde en verdriet. Daarvoor is Het immers te verheven. En mocht je wel iets van Hem ervaren, dan is het vaak sporadisch en heb je de hulp van anderen daarbij nodig.

This erroneous view of God is an obstacle to really getting to know God. That picture has to change into the picture the Bible shows us. In the first place – if necessary – with ourselves. Then, perhaps, we may be a means, through the power of the Holy Ghost, to change the image in others.

Plaats commentaar

Laat een reactie achter