Symposium Beeldgebruik in de kerk – geannuleerd

Update

Omdat het aantal aanmeldingen voor het symposium op 9 april a.s. helaas achter is gebleven bij onze verwachtingen, heeft de organisatie het lastige besluit moeten nemen om deze dag te annuleren. Voor de geïnteresseerde willen wij er nog wel op wijzen dat een recent nummer van het magazine Protestants Nederland is gewijd aan dezelfde thematiek van verbeelding van Bijbel en geloof in een protestantse context. Zie hiervoor https://protestantsnederland.nl/edities/2022-10/.