Studiedagen voor kerkleiders

Het Evangelisch College organiseert jaarlijks een aantal inspirerende praktijkgerichte studiedagen om leiders in de kerk toe te rusten voor hun taak in de lokale gemeente. Deze studiedagen zijn bedoeld voor voorgangers, oudsten, kerkenraadsleden en andere leidinggevenden in de kerk.

Voorgaande studiedag: Corona: vloek of zegen voor de kerk?

Op vrijdagochtend 27 november 2020 vond de eerste online studiedag voor kerkleiders van het studiejaar 2020-2021 plaats over het thema ‘Corona: vloek of zegen voor de kerk?’. Het is mogelijk om tegen een kleine vergoeding de toespraken van de 8 sprekers terug te kijken.

De eerstvolgende studiedag zal online via Zoom plaatsvinden, op vrijdagochtend 5 februari 2021, met als thema:

Hoe leidt de kerk in een wereld die lijdt?

  Gert-Jan Segers, Jan Wolsheimer, prof. James Kennedy & Simone Kennedy

Tijdens deze studiedag denken we na over hoe de lokale kerk haar maatschappelijke plaats kan innemen in deze wereld. Wat is de kracht van het gebed, van diaconaat, van het profetische woord en van protest? Wat betekent het om te bidden voor de overheid?

We verkeren in een roerige tijd. De verkiezingen in Amerika zijn net achter de rug en de verkiezingen in eigen land staan voor de deur. Internationaal lijdt de wereld. Maar ook in ons eigen land is er veel leed, niet alleen geestelijk maar ook materieel. Wat is de taak van de kerk?

In zijn bijdrage zal professor James Kennedy (Universiteit Utrecht) belichten wat de rol is van de kerk ten aanzien van het lijden wereldwijd. Gert-Jan Segers (lijsttrekker en fractievoorzitter van de ChristenUnie) en Jan Wolsheimer (directeur Missie Nederland) gaan verder in op de invloed van de kerk ten aanzien van de landelijke maatschappelijke vraagstukken. Simone Kennedy (diaken in haar kerkelijke gemeente en lokaal raadslid) zal de rol van de kerk op lokaal niveau belichten.

Prof. James Kennedy
(Universiteit Utrecht)
Gert-Jan Segers
(ChristenUnie)
Jan Wolsheimer
(Directeur MissieNederland)
Simone Kennedy
(Diaken & lokaal raadslid)
TijdProgrammaSpreker
10:00 uurOpeningdr. Erik Groeneveld
10:10 uurWat is de rol van de kerk in de lijdende wereld?prof. James Kennedy
10:40 uurPauze & mogelijkheid om via break-out rooms
door te praten en vragen te formuleren
11:00 uurMoet de kerk zich bemoeien met landelijke
politieke en maatschappelijke vraagstukken?
Gert-Jan Segers en Jan Wolsheimer
11:30 uurPauze & mogelijkheid om via break-out rooms
door te praten en vragen te formuleren
11:50 uurHoe verhouden de kerk en de politiek zich tot
elkaar op lokaal niveau?
Simone Kennedy
12:20 uurPauze & mogelijkheid om via break-out rooms
door te praten en vragen te formuleren
12:40 uurDe vragen die vanuit de break-out rooms zijn gesteld
worden voorgelegd aan de sprekers
13:00 uurAfsluitingdr. Erik Groeneveld

Kosten en aanmelden

De kosten voor deelname bedragen € 25,- voor bezoekers en € 20,- voor studenten/EC-studiepashouders. De studiedag is na aanmelding ook later terug te kijken. Je kunt je aanmelden via onderstaand aanmeldformulier.

Aanmeldformulier