Geannuleerd: Studiedag Op de grens van leven en dood

Helaas moeten we de studiedag voor kerkleiders van donderdag 24 maart annuleren. Het beloofde een interessante dag te worden over omgaan met het naderend levenseinde vanuit het werk als kerkleider, predikant, oudste, pastoraal medewerker en geestelijk verzorger. Er zijn echter te weinig deelnemers om de dag door te laten gaan. We hopen je te zien op een van onze andere studiedagen.