Let op! De locatie is gewijzigd van Almere naar Zwijndrecht.

Studiedagen voor kerkleiders

Het Evangelisch College organiseert jaarlijks een aantal inspirerende praktijkgerichte studiedagen om leiders in de kerk toe te rusten voor hun taak in de lokale gemeente. Deze studiedagen zijn bedoeld voor voorgangers, oudsten, kerkenraadsleden en andere leidinggevenden in de kerk.

De eerstvolgende studiedag zal plaatsvinden op zaterdag 30 oktober 2021 in Zwijndrecht met als thema:

Kerk zijn hier én nu

Inleiding

Kerk zijn hier én nu. ‘Hier’ is de plek waar jij een bediening van leiderschap mag innemen. Jouw kerk als een plek waar hemel en aarde elkaar raken.

‘Nu’ is de tijd waarin we leven. Een tijd na corona, waarin meer nodig is dan alleen maar ‘opstarten’. Een tijd waarin we veel kunnen leren van het denken van de jongere generaties, om zo ook kerk te kunnen zijn voor de toekomst.

Thema

Met het boek ‘Tweecomponentenkerk: bouwen aan een kerk van én-én’ van Arjan Zantingh als basis, onderzoeken we op deze studiedag de elementen van een gezonde gemeente- en leiderschapscultuur die noodzakelijk zijn om vruchtbare verandering en vernieuwing tot stand te kunnen brengen.

Van daaruit trekken we nieuwe lijnen, bevragen we elkaar en trekken we belangrijke lessen uit de ‘millenial-mindset’. En is er uiteraard ruimte voor jouw specifieke vragen.

Spreker

Spreker op deze dag is Arjan Zantingh. Hij wil je deze dag graag inspireren, helpen reflecteren en je naar huis laten gaan met een paar concrete acties die je kunt ondernemen.

Arjan Zantingh

Arjan is voorganger van de Stadskerk in Groningen (een Vrije Baptistengemeente) en schrijver van het boek ‘Tweecomponentenkerk. Bouwen aan een kerk van én én’. Dit boek laat zien dat we als kerk niet hoeven te kiezen tussen uitersten als traditie en vernieuwing of woord en Geest, maar dat de kerk op haar sterkst is wanneer deze uitersten verbonden worden. Juist in het samengaan komt een enorme kracht vrij die ons ook nog eens bevrijd van een te sterke eenzijdigheid.

Programma

Tijd Programma
09:30 uur Inloop en koffie
10:00 uur Openingdoor Erik Groeneveld
10:15 uur Kerk zijn hier en nu, deel 1 – door Arjan Zantingh
De noodzaak tot vernieuwing of verandering kan soms heel helder zijn. Maar wat zijn elementen van een gezonde gemeente- en leiderschapscultuur die noodzakelijk zijn om vruchtbare verandering en vernieuwing daadwerkelijk tot stand te kunnen brengen? Arjan deelt hierin uit de ervaringen uit de eigen gemeente en de gemeenten die hij hierin coacht en ondersteunt.
10:35 uur Kerk zijn hier en nu, deel 2door Arjan Zantingh
Millennials zijn de kampioenen van het en-en denken: inclusiviteit is voor hen ongelooflijk belangrijk! Wat leren we over kerk zijn hier en nu als we eens door een millennialbril kijken naar de toekomst van onze geloofsgemeenschappen? Welke nieuwe, en misschien ook meer schurende, woordparen komen we dan op het spoor?
11:00 uur Koffie met verwerkingsopdracht aan de hand van aantal stellingen (individueel/groepjes/leiderschapsteams).
11:45 uur Tweecomponentenkerkdoor Arjan Zantingh
Hoe kom je in je eigen gemeente tot een goede reflectie en hoe ga je praktisch aan de slag met de verschillende woordparen uit Tweecomponentenkerk?
11:10 uur Ervaringen vanuit eigen gemeenten – door Arjan Zantingh
Hoe geef je in je gemeente enerzijds richting én anderzijds ruimte?
12:30 uur Verzorgde lunch
13:15 uur Vraag- en antwoordsessiedoor Arjan Zantingh o.l.v. Erik Groeneveld
Bespreking van de verschillende woordparen uit Tweecomponentenkerk.
14:30 uur Afsluiting – door Erik Groeneveld

Locatie

De studiedag wordt aangeboden in het Evangelisch College in Zwijndrecht

Adres:
Anjerstraat 79
3333 GC Zwijndrecht

Het gebouw biedt de ruimte om onderling voldoende afstand te bewaren. We zullen daarom geen CoronaCheck toepassen.

Kosten en aanmelden

De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen € 50,-. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en verzorgde lunch.
Ook ontvang je gratis het boek ‘Twee componentenkerk’ van Arjan Zantingh t.w.v. € 18,99.

  • Studiepaskorting: Studenten en studiepashouders van het Evangelisch College ontvangen 25% korting bij een individuele aanmelding; zij betalen € 37,50.
  • Groepskorting: Bij twee of meer deelnemers die zich gelijktijdig aanmelden bieden we 25% groepskorting aan.
Annuleringsvoorwaarden

De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing:

  • Bij annulering tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de studiedag ontvangt u volledige restitutie van de aanmeldingskosten, minus € 10,- administratiekosten.
  • Bij annulering tot uiterlijk drie dagen voor aanvang van de studiedag ontvangt u 50% restitutie van de aanmeldingskosten.
  • Bij annulering binnen twee dagen voor aanvang van de studiedag wordt er geen restitutie gegeven van de aanmeldingskosten.

Annulering kan schriftelijk, per e-mail of telefonisch worden doorgegeven. Plaatsvervanging is toegestaan (waarbij de volledige aanmeldingskosten voor rekening blijven van de oorspronkelijke aanmelder). Indien de activiteit door het Evangelisch College wordt geannuleerd, vindt er volledige restitutie plaats.

Aanmeldingsformulier