ETS-studiedag – Jezus aanbidden: liturgie en spiritualiteit

Algemene informatie:

   zaterdag 30 maart 2019

  10:30 – 16:00 uur

  De Goede Reede

  Vondellaan 2, 3906 EA Veenendaal

  drs. Teun van der Leer

Jezus aanbidden: liturgie en spiritualiteit

Tijdens de studiedag ‘Jezus aanbidden: liturgie en spiritualiteit’ bezinnen we ons samen op het wezen van de (zondagse) samenkomst en de rol van liturgie. Waarom doen we wat we doen? Wat zegt de Bijbel daarover? Uit welke bronnen kunnen we putten en hoe komen we tot inspirerende en uitdagende liturgische vernieuwing?

Het overkoepelende thema luidt: ‘Ik kom in uw heiligdom binnen’. Onder dit thema, komen in drie sessies aan de orde:

1. Je geloof uiten en innen: Over de vormende kracht van de liturgie.

2. Leven met de Psalmen als bron van spiritualiteit en liturgie.

3. Oude schatten, nieuwe vormen: creatieve herbronning die tot vernieuwing en verdieping leidt.

De ETS-studiedagen worden georganiseerd vanuit de ETS-Bijbelcursus

Aanmelden