Satan niet overschatten, maar ook niet onderschatten

01-02-2011 | CIP.nl | Interview met Hermineke Vonk aangaande de ETA studiedag over bevrijdingspastoraat

ETA organiseert studiedag over bevrijdingspastoraat
“Satan niet overschatten, maar ook niet onderschatten”

De Evangelische Theologische Academie (ETA) te Zwijndrecht organiseert op zaterdag 26 maart in Dordrecht en op zaterdag 14 mei in Den Helder een studiedag over bevrijdingspastoraat. De studiedag is bedoeld voor pastoraalwerkers en geïnteresseerden die meer kennis willen opdoen over dit onderwerp. De verantwoordelijken voor deze opleiding, drs. Henriëtte van Nes en Hermineke Vonk, zijn initiatiefnemer van de studiedag en verzorgen de lezingen. Hermineke Vonk (foto): “In de praktijk van het pastoraat kwamen we steeds vaker mensen tegen waarvan we merkten dat er gebondenheid was. Bij zulke mensen mist er letterlijk een stuk vrijheid. Via het zien en meelopen met anderen, die al met bevrijdingspastoraat bezig waren, zijn we er zelf – met een team- ook mee begonnen. Op deze wijze is het gegroeid en tegenwoordig werken we regelmatig met bevrijdingspastoraat en met bijzondere resultaten.”
“Wanneer we spreken over bevrijdingspastoraat, hebben wij het altijd over christenen. Wanneer Christus uitgenodigd is in je huis, wil het niet altijd zeggen dat alle kamers dan opgeruimd en toonbaar zijn. Soms kunnen er wel degelijk terreinen in het leven zijn waardoor satan nog aanspraak op een deel van je leven kan hebben en er dus sprake is van gebondenheid. Er zijn verschillende gronden waardoor satan aanspraak kan maken op je leven. Te denken valt aan geheimen die iemand heeft en die niet in het licht gebracht mogen worden, onbeleden zonden. Of bijvoorbeeld verkeerde keuzes, waardoor je de deur naar het rijk der duisternis opengezet hebt, te denken valt aan occultisme.”
In welke mate moet bevrijdingspastoraat overgelaten worden aan zogenaamde ‘specialisten’? Vonk: “Ik geloof dat de Bijbel leert dat iedere Christen de mogelijkheid heeft om te bevrijden, maar dat wil niet zeggen dat het slim is dat iedere Christen zich op dit terrein begeeft. Het is belangrijk dat je een stuk inzicht hebt, dat je een volwassen Christen bent, dat je goed weet waar je mee bezig bent en altijd in teamverband werkt. Je hoeft satan niet te overschatten, maar mag hem ook zeker niet onderschatten.”
“De belofte van Christus is dat je in vrijheid mag leven. Het woord zegt het al: satan belemmert deze vrijheid en wil je van God afhouden. Wanneer alle rechtsgronden zijn teniet gedaan, kan satan weggestuurd worden in de naam van Jezus.”
Zowel in Dordrecht als in Den Helder wordt in een drietal lezingen vanuit de Bijbel onderwijs gegeven worden over verschillende aspecten van het bevrijdingspastoraat. De studiedag vindt plaats op 26 maart in Eljakim, Jan Ligthartlaan 3 in Dordrecht en op 14 mei in Het Lichtbaken, Baljuwstraat 3a in Den Helder. Meer informatie over de studiedag en het aanmeldingsformulier is te vinden op de website.

 

Publicatiedatum: 1-2-2011
Auteur: Rik Bokelman
Copyright: www.cip.nl


© 2011 CIP.nl. Alle rechten voorbehouden.