Recensies ‘In ontwikkeling – pastorale bouwstenen voor je leven

Na het verschijnen van het boek ‘In ontwikkeling’ zijn er diverse recensies over dit boek geschreven. Hieronder een selectie.

Recensie van de (openbare) bibliotheken door Ds. Jenno Sijtsma

De auteurs zijn werkzaam bij het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum in Zwijndrecht en verantwoordelijk voor de driejarige opleiding Pastorale Hulpverlening. Hun boek behandelt uitvoerig de verschillende ontwikkelingsfasen die elk mens in zijn leven, hoe verschillend ook, doorloopt. Ze bieden inzicht in wat daarbij goed en daarbij helaas ook fout kan gaan, want in elke levensfase kunnen er dingen misgaan, waardoor schade kan worden toegebracht aan het innerlijk van de mens. Uitgangspunt in de bespreking is voor hen de Bijbel en voortdurend behandelen ze in het onderdeel ‘De Bijbel in beeld’ facetten die daarop terug gaan, met voorbeelden die voor elke christen duidelijk zijn en een beleving oproepen. Tweemaal doorlopen ze in hun behandeling de cyclus verbondenheid, groei en loslaten, met een wereld aan behandelde onderdelen. Er zijn prachtige one-liners, zoals: ‘de perceptie op eigen handelen is doordrenkt met onwaarheden’. Het is een pastoraal en zeer informatief boek, voor elke christen die inzicht wenst om te leren en te groeien in wat centraal in leven en beleven staat.


Recensie Uitdaging door Rineke Peterson

‘De allerdiepste behoeften van een mens zijn liefde en verbondenheid. Om te kunnen herstellen moet je leren dat de behoeften naar verbondenheid allereerst legitiem zijn. Er is niets erger dan afgesneden zijn van anderen. Maar God kan herstellen wat verloren is gegaan. De kern van het evangelie is verzoening en daardoor herstel van de verbondenheid tussen God en de mens.’

De subtitel van dit boek is: Pastorale bouwstenen voor je leven. Dat vat dit boek wel mooi samen. Het boek behandelt de bouwstenen van je leven, hoe jij bent geworden zoals je nu bent. Het beschrijft de fases van ontwikkeling van een mens vanaf baby tot en met volwassenheid en wat er in die fases belangrijk is voor een gezonde emotionele ontwikkeling. Ook beschrijft het wat er kan gebeuren als iemand niet heeft ontvangen wat hij/zij nodig had in die fases. Dus eigenlijk geeft het zicht op je leven. Ben ik gebouwd met gezonde bouwstenen, of met ongezonde? Ligt er een goed fundament onder mijn levenshuis? En hoe kun je dat weten?

Het boek laat het niet bij de constatering van deze feiten. Het laat ook zien dat er door het evangelie van Jezus hoop op herstel mag zijn. Mensen, hoe verwond en beschadigd dan ook, kunnen genezing ontvangen voor hun beschadigde leven en de pijn die dat met zich mee heeft gebracht.

De basis van herstel, zo zeggen de schrijvers, is aanvaarding. Dit is het diepe besef dat je met je tekortkomingen, met falen, met imperfectie bij Jezus mag komen en dat Hij je aanvaardt, inclusief je onvermogen.

Persoonlijk kan ik voor 100% achter de inhoud van dit boek staan. Het is veilig, evenwichtig en theologisch verantwoord. Uit ervaring weet ik dat wat de schrijvers in dit boek delen, de enige weg is tot blijvend herstel. Dit boek zou ik als basis willen aanraden voor iedereen die in de hulpverlening zit of die zich daar in wil bekwamen. Ook voor mensen die niet in de hulpverlening zitten, maar steeds weer tegen dezelfde problemen in hun leven aanlopen en niet weten hoe ze daar doorheen kunnen breken, kan dit boek licht geven op de wortel van het probleem.

Problemen die de schrijvers in dit boek behandelen zijn onder andere: steeds weer mislukkende relaties, faalangst, perfectionisme, midlifecrisis, verlatingsangst, bindingsangst, jaloezie en eenzaamheid.

Het boek is prettig leesbaar en de schrijvers maken gebruik van duidelijke en aansprekende voorbeelden. Dat maakt dit boek geschikt voor een groot publiek. Mijn conclusie: Topper!