Aanbieding!

Paulinische Brieven (3 delen)

 25,00 137,50

Wissen

Beschrijving

De studiemodule Paulinische Brieven bestaat uit drie delen (en wordt als zodanig ook aangeleverd in drie afzonderlijke studiemappen).

De studiemodule is onderverdeeld in vijf secties en is als volgt opgebouwd:

Deel I:
Sectie 1:              Inleiding op Paulus
Sectie 2a:            De reisbrieven: Galaten, 1+2 Thessalonicenzen

Deel II:
Sectie 2b:            De reisbrieven (vervolg): 1+2 Corinthiërs, Romeinen
Sectie 3:              De gevangenisbrieven: Efeziërs, Colossenzen, Filemon, Filippenzen

Deel III:
Sectie 4:              De pastorale brieven: Titus, 1+2 Timotheüs
Sectie 5:              Theologische aspecten:  The New Perspective on Paul

Sectie 1 biedt naast een inleiding op de persoon Paulus ook een uitgebreid overzicht van zijn bediening, zijn reizen en zijn brieven (incl. chronologieën, indelingen en globale inhoud) alsmede een kritische bespreking van de hypothese van pseudepigrafie.

In sectie 2 t/m 4 worden de brieven chronologisch behandeld in drie clusters: de reisbrieven, de gevangenisbrieven en de pastorale brieven. Daarbij worden per brief steeds de volgende inleidingsvragen grondig besproken: de geadresseerde(n)en,  de betreffende stad/regio en de christelijke gemeente aldaar, auteurschap, eenheid, achtergrond, aanleiding, datering en doel. Daarnaast is er per brief ruime aandacht voor de inhoud, de indeling en de (unieke) theologische bijdrage. Zo komen de brieven tot leven in hun oorspronkelijk context en zeggingskracht en wordt duidelijk wat de betekenis is van Paulus’ brieven voor toen en nu.

In sectie 5 wordt aandacht besteed aan de nieuwe kijk op Paulus, die de laatste decennia in de Bijbelwetenschap is opgekomen. In het uitgebreide artikel daarover worden ook de sterke en zwakke punten van The New Perspective on Paul geëvalueerd.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave-Paulinische-Brieven-deel-1
Inhoudsopgave-Paulinische-Brieven-deel-2
Inhoudsopgave-Paulinische-Brieven-deel-3