Pastoraat 3

 40,00 65,00

Wissen

Beschrijving

In deze module worden twee cycli van ‘verbondenheid-groei-loslaten’ beschreven in de ontwikkelingsfasen die een mens in het leven doorloopt. De eerste cyclus omvat de babyfase (verbondenheid), de peuter-, kleuter- en kindertijd (groei) en de tienertijd (loslaten). De tweede cyclus bestaat uit de fase van het jong volwassen zijn (verbondenheid), de middelbare leeftijd (groei) en de ouderdom (loslaten).
Iedere fase in het leven heeft zo te kampen met eigen hindernissen die op gezonde wijze genomen moeten worden. Maar er kan ook veel mis gaan waardoor verwondingen worden opgelopen. Deze mogelijke scheefgroei wordt stapsgewijs uiteengezet. Daarnaast worden er ook handvatten in elk hoofdstuk gegeven hoe men om kan gaan met de verwonding op weg naar een stuk herstel.
Het laatste hoofdstuk van deze studiemodule laat in grote lijnen de weg van verwonding naar herstel zien. Veel nood in het pastoraat, of dat nu afwijzing, huwelijksproblematiek, trauma of iets anders is, lopen vaak volgens een vast patroon van verschillende stappen. Van (h)erkennen naar aanvaarding; van verlies en rouw naar loslaten en daarna kunnen er nieuwe stappen gezet kunnen worden op de weg naar herstel.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave-Pastoraat-3