Leiderschap

 40,00 65,00

Wissen

Beschrijving

Deze studiemodule wil te midden van alle dialogen over leiderschap in Schrift, Kerk, wetenschap en samenleving een heldere oriëntatie geven op het onderwerp en de student introduceren op de belangrijkste Bijbelse, theologische en sociologische achtergronden van het vakgebied.
De module valt uiteen in vier hoofddelen. Na een korte inleiding vindt er eerst een Bijbels- en historisch-theologische verkenning plaats. Vervolgens introduceert de module enkele belangrijke ontwikkelingen binnen de leiderschapstheorie. Daarna wordt de leider als persoon er uitgelicht en van verschillende kanten bekeken en tot slot worden allerlei praktische aspecten die bij leiderschap een rol spelen onderzocht.
Door de module heen wordt telkens weer de blik gericht op de situatie van leiderschap in de plaatselijke gemeente en wordt praktische reflectie aangeboden die de student kan helpen zich te bezinnen op kerkelijk leiderschap en zijn eigen functioneren daarin. Zodoende vormt de module een bruikbare gids voor een goede kennismaking met leiderschap.

Inhoudsopgave

Inhoud_Leiderschap