Inleiding in de Theologie

 37,50 62,50

Wissen

Beschrijving

Deze module biedt een inleiding in de complexe wereld van de evangelische theologie. Daartoe staan we in het eerste deel eerst stil bij de uitgangspunten en kenmerken van de Evangelische Beweging. Deze beweging vormt immers de bedding van waaruit evangelische theologie wordt bedreven. Daarna richt de aandacht zich op vragen als “Wat is theologie?”, “Wat is de doelstelling en het nut van de theologie?” En “Wat zijn de eigenschappen van theologische kennis?”. Ook staan we stil bij enige gevaren voor de theologie.
In het tweede deel bespreken we in hoeverre we de theologie een wetenschap kunnen noemen. Dit gedeelte biedt tegelijkertijd een beknopte inleiding in de wetenschapsfilosofie.
In het derde en laatste deel houden we ons bezig met de opbouw van de theologie en de classificatie van theologische literatuur. Dit gedeelte is voor de student een kapstok om op systematische wijze een eigen theologische bibliotheek op te zetten.

Inhoudsopgave

Inhoud_Inleiding_in_de_Theologie