Inleiding in de Bijbel (2 delen)

 75,00 125,00

Wissen

Beschrijving

In deze module wordt aandacht besteed aan inhoud en chronologische indeling van de bijbelboeken van het Oude en Nieuwe Testament. Daarbij worden de belangrijkste archeologische en geografische gegevens betrokken, zodat de student de gebeurtenissen in de context van tijd en plaats leert kennen en zo beter in staat is verbanden te leggen. Kennis van de topografie wordt ingestudeerd middels een meegeleverde software waarbij de student in staat wordt gesteld zich op speelse wijze de kennis van de topografische gegevens van het Oude en Nieuwe Testament eigen te maken en te testen.
Omdat de toenmalige leefwereld in veel opzichten verschilt met die van ons, wordt in deze module veel aandacht besteed aan de politieke, economische en sociaal-culturele omstandigheden.

Voor het Nieuwe Testament wordt dit gedaan door (met toestemming van de uitgever) bij de module ook een kopie van het boek van J. Stambaugh en D. Balch, Het Nieuwe Testament in zijn sociale omgeving, als een bijlage toe te voegen. De vorming en overlevering van de canon wordt in hoofdlijnen bestudeerd.

Ook wordt bij Inleiding Oude Testament aandacht besteed aan de zogeheten tekstkritiek, waarin men op methodische wijze de ontstaansgeschiedenis van de tekst tracht te achterhalen. Aan de orde komen: de literaire kritiek, de vormkritiek, de traditiekritiek en de redactiekritiek. Doordat steeds het accent wordt gelegd op de ontstaansgeschiedenis worden deze methoden van onderzoek wel de ‘diachronische’ ofwel ‘historisch-kritische’ methoden genoemd. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de zogenaamde ‘synchronische’ benaderingen van het Oude Testament, waarin deze wordt opgevat als een afgerond geheel en als zodanig wordt bestudeerd. Ook een kopie van het boek van G. van den Brink, Van koinè tot canon. De overlevering van het Griekse Nieuwe Testament, maakt onderdeel uit van deze module.

Inhoudsopgave

Inhoud_Inleiding_OT
Inhoud_Inleiding_NT