Inleiding Grieks

 60,00 85,00

Beschrijving

In de studiemodule ‘Inleiding Grieks’ wordt de student de eerste beginselen van het nieuwtestamentisch Grieks bijgebracht. Het Griekse alfabet, dat sterk afwijkt van het ons bekende Latijnse schrift, wordt aangeleerd en zowel de leesvaardigheid als de schrijfvaardigheid worden geoefend. Na het bestuderen van deze module dient de student in staat te zijn om vlot een Griekse tekst voor te lezen en gedeelten hieruit over te schrijven.
Daarnaast wordt een aanvang gemaakt met het leren van de meest voorkomende Griekse woorden. Uitgangspunt hierbij is de frequentie waarmee deze woorden in het Nieuwe Testament voorkomen. Na bestudering van deze studiemodule dient de student de Nederlandse vertaling te kennen van alle woorden en werkwoorden die honderd keer of meer in het Nieuwe Testament voorkomen.
Ook wordt in dit vak de basis gelegd voor de studie van de Griekse grammatica. Zo worden onder meer aan de orde gesteld: de tegenwoordige tijd van het werkwoord, het regelmatig zelfstandig naamwoord en het lidwoord. De student dient in staat te zijn om verbuigingen en vervoegingen te herkennen, te benoemen en te vertalen.
Ten slotte wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de taal, de archeologische aspecten met betrekking tot de belangrijkste manuscripten van het Nieuwe Testament en de wijze waarop zij met elkaar overeenkomen en verschillen.

Naast de module krijg je ook toegang tot een ondersteunende online cursus. Klik op het tabblad voor meer informatie.

Inhoudsopgave

Inhoud_Inleiding_Grieks

Online cursus

Bij het bestellen van de module Inleiding Grieks krijg je ook toegang tot een online cursus. Deze is ondersteunend aan de inhoud van de module. Hieronder wordt de inhoud van de cursus weergegeven.