Hebreeuws 3

 75,00 100,00

Beschrijving

In deze module worden twintig hoofdstukken uit het Oude Testament in het Hebreeuws gelezen en vertaald. De hoofdstukken die aan de orde komen, zijn:

  • Genesis 13 t/m 18,
  • Genesis 37,
  • Genesis 39 t/m 42,
  • Genesis 48,
  • Richteren 3 t/m 4,
  • 2 Samuël 7 t/m 8,
  • Ruth 2 t/m 4,
  • Psalm 2.

De gekozen hoofdstukken vormen een representatieve bloemlezing uit de geschriften van het Oude Testament. Daarbij is gelet op de literaire diversiteit (historische boeken, profetische boeken, poëzie), de verscheidenheid in stijl en het theologisch belang van de hoofdstukken.

Het is de bedoeling van dit vak om de student in de gelegenheid te stellen onder deskundige begeleiding de vaardigheden, die in het vak ‘Hebreeuws’ zijn aangeleerd, uit te breiden en te verdiepen. Aan de hand van de Hebreeuwse tekst wordt aandacht besteed aan grammatica, syntax en semantiek.

De student leert omgaan met exegetische hulpmiddelen, w.o. lexica en tekstuitgaven en oefent zich in het evalueren van tekstkritische beslissingen. Ook de verschillende methoden en technieken van het vertalen worden aan de orde gesteld.

Door het uitvoeren van de vertaalopdrachten wordt bovendien een zekere routine verworven, waarmee de student aan het einde van het vak in staat moet zijn om een Hebreeuwse tekst snel en adequaat te vertalen.

De toetsing van de opgedane kennis en vaardigheden vindt plaats door middel van een schriftelijk tentamen.

Let op! Voor studenten die Grieks 3 volgen in de specialisatiefase (Bijbeltalen) van de opleiding Theologie geldt dat zij deze studiemap niet via de Webshop moeten bestellen maar middels het specialisatie-registratieformulier op het Studentenplaza. 

Inhoudsopgave

Inhoud Hebreeuws 3