Grieks 3

 75,00 100,00

Beschrijving

In deze module worden twintig hoofdstukken uit het Nieuwe Testament in het Grieks gelezen en vertaald. De hoofdstukken die aan de orde komen, zijn:

 • Mattheüs 18
 • Romeinen 5
 • Filippenzen 2
 • Hebreeën 6
 • Mattheüs 25
 • I Corinthiërs 1
 • Colossenzen 2
 • Jacobus 5
 • Marcus 13
 • I Corinthiërs 12
 • II Thess. 2
 • I Petrus 1
 • Marcus 16
 • Galaten 5
 • II Timotheüs 3
 • I Johannes 4
 • Johannes 1:1-34
 • Efeze 2
 • Titus 3
 • Openbaring 13

De gekozen hoofdstukken vormen een representatieve bloemlezing uit de geschriften van het Nieuwe Testament. Daarnaast is er gelet op de literaire diversiteit (Evangeliën, brieven en apocalyptiek), de verscheidenheid in stijl (Lucas, Paulus, Petrus, etc.) en het theologisch belang van de hoofdstukken.

Het is de bedoeling van dit vak om de student in de gelegenheid te stellen onder deskundige begeleiding de vaardigheden die in de cursus ‘Grieks’ zijn aangeleerd, uit te breiden en te verdiepen.

Aan de hand van de Griekse tekst wordt aandacht besteed aan grammatica, syntax en semantiek. De student leert omgaan met exegetische hulpmiddelen, waaronder lexica en tekstuitgaven, en oefent zich in het evalueren van tekstkritische beslissingen. Ook de verschillende methoden en technieken van vertalen worden aan de orde gesteld.

Door het uitvoeren van de vertaalopdrachten wordt bovendien een zekere routine verworven, waardoor de student aan het einde van de cursus in staat moet zijn om een Griekse tekst snel en adequaat te vertalen.

Naast de module krijg je ook toegang tot een online cursus Grieks. Klik op het tabblad voor meer informatie.

 

Let op! Voor studenten die Grieks 3 volgen in de specialisatiefase (Bijbeltalen) van de Opleiding Theologie geldt dat zij deze studiemap niet via de Webshop moeten bestellen maar middels het specialisatie-registratieformulier op het Studieportaal.

Inhoudsopgave

Inhoud-Grieks-3

Online cursus

Bij het bestellen van de module Grieks 3 krijg je ook toegang tot een online cursus. Deze legt de basis van de Griekse grammatica nog eens uit. Hieronder wordt de inhoud van de cursus weergegeven.