Grieks 2

 60,00 85,00

Beschrijving

Deze module bouwt voort op de kennis die is opgedaan tijdens de cursus ‘Inleiding Grieks’.
Tijdens de cursus wordt de volledige grammatica van het ‘koine-Grieks’ doorgenomen. De student dient zich onder meer de tijden en vormen van het Griekse werkwoord eigen te maken, evenals de vervoegingen in eerste, tweede en derde persoon enkel- en meervoud. Ook de naamwoorden en hun verbuiging in naamvallen worden grondig bestudeerd.
Reeds tijdens de grammaticastudie wordt er een aanvang gemaakt met het bestuderen en vertalen van een aantal hoofdstukken uit het Nieuwe Testament. De student wordt op deze wijze in staat gesteld om zich vertalenderwijs en met behulp van een grammaticaboek de regels van het Grieks eigen te maken. Deze werkwijze blijkt efficiënter dan het uit het hoofd leren van paradigma’s (‘rijtjes’).
Bij het vertalen wordt ook aandacht geschonken aan de methode van het diagrammeren. Met behulp van deze methode wordt de student in staat gesteld om het te vertalen bijbelvers op systematische wijze te ontleden en schematisch weer te geven.
Gedurende de cursus wordt op deze manier een vijftal hoofdstukken in het Grieks gelezen en vertaald. Het spreekt voor zich dat de student voor de opdrachten die hiermee samenhangen ook buiten de colleges veel tijd moet investeren. Een gedisciplineerde werkwijze is voor een goede afronding van deze cursus een vereiste.
De hoofdstukken die aan de orde komen, zijn:
Lucas 15, Handelingen 17, Romeinen 1, I Thessalonicenzen 4 en Openbaring 3.
Bij de bestudering van deze bijbelgedeelten wordt de student tegelijkertijd vertrouwd gemaakt met het tekstkritisch apparaat van de Novum Testamentum Graece van Nestle-Aland.

Naast de module krijg je ook toegang tot een online cursus Grieks. Klik op het tabblad voor meer informatie.

 

Inhoudsopgave

Inhoud Grieks 2

Online cursus

Bij het bestellen van de module Grieks 2 krijg je ook toegang tot een online cursus. Deze legt de basis van de Griekse grammatica nog eens uit. Hieronder wordt de inhoud van de cursus weergegeven.