Exegese Oude & Nieuwe Testament

 32,50 57,50

Wissen

Beschrijving

‘Begrijpt u ook wat u leest?’. Dat vroeg Filippus aan de Ethiopische eunuch, toen hij Jesaja 53 las. Lezen en begrijpen is blijkbaar niet hetzelfde!

Als we de Bijbel als richtsnoer voor ons leven beschouwen, is het zaak deze op verantwoorde wijze uit te leggen en toe te passen. Terwijl de hermeneutiek zich vooral richt op de vertaalslag naar het heden, houden we ons in de exegese bezig met de eerste stap: het (zo goed mogelijk) ophelderen van de oorspronkelijke betekenis die de tekst had voor de eerste hoorders, binnen hun tijd, cultuur, en context.

Om hierin te voorzien is de studiemodule Exegese Oude & Nieuwe Testament ontwikkeld, aansluitend bij het boek van Gordon D. Fee en Douglas Stuart, Haal meer uit de Bijbel: ontdek de boodschap van toen voor nu (2015).

Na een (interactieve) inleidende oriëntatie, wordt middels een stapsgewijze benadering aangeleerd hoe een willekeurige bijbeltekst kan worden geïnterpreteerd. Het accent ligt hierbij op de exegese, d.w.z. het uitleggen van de tekst binnen de oorspronkelijke (historische, culturele, literaire etc.) context: wat betekende de tekst ‘toen’?

Houdt u er rekening mee dat dit een concept-versie betreft, de definitieve versie hopen we aan te bieden in september 2018.

Inhoudsopgave

Inhoud_Exegese_Oude__Nieuwe_Testament