Conflicthantering

 32,50 57,50

Wissen

Beschrijving

In een gebroken samenleving als de onze breken dagelijks conflicten uit op micro-, meso- en macroniveau.

  • Hoe ga je hiermee om?
  • Welke processen spelen een rol bij het ontstaan, bij het ontwikkelen en bij het oplossen van een conflict?

Inzicht in deze materie is van wezenlijk belang voor zowel het voorkomen als het beëindigen van conflicten waarmee men als geestelijk werker te maken krijgt. Van de professional mag verwacht worden dat hij/zij oplossingen kan bieden voor bestaande conflictsituaties.

Deze module is bedoeld om de student inzicht te verschaffen in en handreikingen te geven bij het analyseren en oplossen van conflicten waarmee men in aanraking komt. Voorbeelden uit de Schrift dienen hierbij ter oriëntatie.

Inhoudsopgave

Inhoud_Conflicthantering