Bijbelstudiemethoden

 32,50 57,50

Wissen

Beschrijving

Het doel van deze cursus is om de student een methodische bestudering van de Bijbel aan te leren, het waarnemingsvermogen van de student aan te scherpen, het verlangen om het Woord van God te bestuderen op te wekken, en te stimuleren dat het geleerde ook weer wordt doorgegeven.

Hiertoe wordt allereerst aandacht besteed aan de vier fundamentele stappen voor het effectief bestuderen van de Bijbel:observatie, interpretatie, applicatie, en correlatie.
Vervolgens wordt ingegaan op een zestal methoden met behulp waarvan een bijbelstudie kan worden samengesteld:de synthetische methode, de analytische methode, de historische/geografische/culturele methode, de thematische/theologische/dogmatische methode, de biografische methode, en de devotionele methode.
Ook wordt aandacht geschonken aan de diverse computersoftware die gebruikt kan worden bij de voorbereiding van een bijbelstudie.

Daarnaast wordt in de loop van de cursus een aantal didactische hulpmiddelen besproken en krijgt de student de gelegenheid om hiermee aan de hand van een aantal concrete voorbeelden te oefenen.

Inhoudsopgave

Inhoud_Bijbelstudiemethoden