Studiekosten

Collegegeld | 2020-2021

Student
745,-
Of € 495,- met een kortingsregeling
  • 4 collegedagen en 1 retraitedag
  • Tentamens en praktijkopdrachten

Kortingsregeling

Om te proberen geld geen belemmering te laten zijn om dit traject te volgen, bieden we in de volgende gevallen een kortingsregeling aan:
  • Je bent student en betaalt derhalve reeds collegegeld (deze regeling geldt ongeacht de opleiding of de school; de hoogte van het collegegeld moet wel minimaal € 750,- zijn).
  • Je volgt dit studietraject als onderdeel van de opleiding Theologie bij het Evangelisch College (in plaats van de keuzevakken of als specialisatietraject).
  • Je kunt de kosten van het collegegeld niet declareren bij de kerk, organisatie of bedrijf waar je aan verbonden bent én je hebt zelf onvoldoende financiële middelen om dit traject anders te kunnen bekostigen.
Kom je hiervoor in aanmerking dan ontvang je een korting van € 250,- op het collegegeld. Je betaalt dan niet € 745,- maar € 495,- collegegeld per jaar. Omdat we willen vertrouwen op de integriteit van de student, zullen we geen controle uitoefenen op de aanvraag van deze kortingsregeling. Wel gelden enkele voorwaarden, waarmee je bij aanvraag van de kortingsregeling akkoord moet gaan.
Voorwaarden kortingsregeling
  • de student verplicht zich alle colleges te volgen (ziekte en andere bijzondere situaties uitgezonderd);
  • de student verplicht zich in te spannen alle tentamens en (verwerkings)opdrachten te maken;
  • de student verplicht zich alle financiële verplichtingen aan het Evangelisch College stipt na te komen;
  • de student verplicht zich bij het niet naleven van bovengenoemde voorwaarden de toegekende korting aan het Evangelisch College terug te betalen.
  • de verleende korting wordt niet automatisch bij het tweede studiejaar voortgezet; voortzetting van de korting zal mede afhangen van de mate waarin de student aan bovengenoemde voorwaarden heeft voldaan.

Studiematerialen

De aanschaf van studiemodulen (uitgeleverd door het Evangelisch College) en/of studieboeken (zelf aan te schaffen) bedragen circa € 100,- per jaar.

Overige kosten

Onderdeel Omschrijving Kosten
Studiepas Je ontvangt hiervoor toegang tot het Studieportaal en jaarlijks kortingen op activiteiten van het Evangelisch College en bij andere organisaties € 15,- (jaarlijks)
Studiemateriaal Je ontvangt hiervoor toegang tot de videocolleges en (digitale) artikelen op het Studieportaal € 75,- (jaarlijks)
Overig studiemateriaal en toegang Online Studiebijbel Je ontvangt hiervoor tijdens het studiejaar eventueel extra uit te reiken studiematerialen. Ook krijg je hiervoor toegang tot de Online Studiebijbel (t.w.v. € 120,- per jaar) € 10,- (jaarlijks)
Daarnaast dien je rekening te houden dat eventuele herkansingen apart in rekening worden gebracht.