Leslocatie en lesdata

De colleges worden verspreid over het studiejaar aangeboden op de volgende leslocatie(s):

Elk studiejaar begint met een digitale introductiebijeenkomst.
We sluiten elk studiejaar af met een gezamenlijke retraitedag.

Let op! Hoewel de eerste collegedag in november staat ingepland, begint het traject in september met zelfstudie.

Rooster 2022-2023 (concept) | 1e jaar | Amersfoort

Data (concept)VakDocent(en)
Dinsdag 6 september 2022 (20:00 uur)Introductie en uitleg (via Zoom)Hans Alblas MA
Zaterdag 19 november 2022Verhaal van het KoninkrijkHans Alblas MA
Zaterdag 28 januari 2023Theologie van het KoninkrijkJane Hempenius MA
Zaterdag 11 maart 2023Gebed van het Koninkrijk (1)Daniël Sloots MA
Agnes Huizenga
Zaterdag 1 april 2023Gebed van het Koninkrijk (2)Daniël Sloots MA
Agnes Huizenga
Zaterdag 1 juli 2023Retraitedagalle docenten
Rooster 2022-2023 (concept) | 2e jaar | Amersfoort

Data Vak Docenten
Zaterdag 15 oktober 2022 Heelheid van het Koninkrijk (1) Mr. Anita Abbring
David ten Voorde
Zaterdag 12 november 2022 Heelheid van het Koninkrijk (2) Mr. Anita Abbring
David ten Voorde
Zaterdag 11 februari 2023 Gemeenschap van het Koninkrijk Menno Helmus
dr. Piet Brinksma
Zaterdag 13 mei 2023 Eenheid van het Koninkrijk Hans Alblas, MA
Christian Tan
Zaterdag 1 juli 2023 Retraitedag Alle docenten

Ik heb genoten van de diepe en theologisch uitdagende gesprekken, ben zelf uitgedaagd in profetie en heb een nieuwe manier geleerd om voor mensen te bidden.
Miriam Jongeneel-Van Veldhuizen, theologiestudent