Docenten

De vakken worden gegeven door docenten met veel ervaring met en kennis van de Koninkrijkstheologie. Voor alle docenten geldt dat zij:

  • kunnen getuigen van een levend geloof en een persoonlijke relatie met Jezus Christus.
  • actief deel uitmaken van een plaatselijke gemeente.
  • zich van harte herkennen in de theologie van Gods Koninkrijk als “enacted, inaugurated eschatology” en zijn in hun eigen bediening vertrouwd met de kracht, gaven en werkingen van Gods Geest. Ze kunnen studenten hierin voorgaan.
  • praktijkervaring hebben in het gemeentewerk.
  • gedegen theologisch geschoold zijn, door het behalen van een master in de theologie of vergelijkbare theologische vorming.
  • in staat zijn om studenten te begeleiden in theorie en praktijk, vraaggestuurd en gericht op de leerdoelen van de vakken.

Docentenoverzicht

Mr. Anita Abbring

Anita heeft rechten gestudeerd in Utrecht (Mr.) en theologie in Apeldoorn (BA). Momenteel is zij nog bezig met de Master Christelijke Spiritualiteit aan de TU Kampen. Zij is werkzaam als jongeren- en gezinswerker in de Kruiskerk in Arnhem (NGK/CGK), maar heeft ook 10 jaar onderwijservaring in het VO. Ze heeft preekbevoegdheid in de NGK en preekt regelmatig door het hele land.
Anita heeft veel ervaring met het geven van de Alpha Cursus en de ministrycursus van New Wine. Zij is al enige jaren coördinator van de cursus gebedsministry tijdens de New Wine Zomerconferentie.
Anita heeft een passie voor het geven van onderwijs en mensen bekend te maken met het goede nieuws van Gods Koninkrijk – waar zij zelf mede-arbeider in mogen zijn.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Hans Alblas, MA

Coördinator Opleiding Pastorale Hulpverlening & Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Is getrouwd, vader van een dochter (2012) en woont in Ermelo. Haalde zijn bachelor in theologie aan de Evangelische Theologische Hogeschool te Veenendaal (2004, pastorale richting) en zijn masters aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (2011, praktische theologie). Is als freelancer werkzaam in prediking, onderwijs en geestelijke begeleiding onder de naam Omnicus. Heeft acht jaar lang les gegeven aan de EC-Bijbelcursus, zowel OT als NT, op diverse locaties. Is lid van Evangeliegemeente Ermelo en voelt zich in het bijzonder verbonden met de Vineyardbeweging. Namens Vineyard Benelux doceert Hans aan het Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest.

Hans is auteur van de boeken:  A Different Breed: How to relate to the New Apostolic Reformation (2022); Eromheen draaien: De kern van het volgen van Jezus in tien thema’s (2020); Christus alleen: Lessen uit de Kolossenzenbrief (2019).

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Frans Blok, BA

Na bijbelschool en HBO theologie gaf Frans leiding aan een bijbelschool in Nederland. Vanaf 1993 startte hij met anderen het Albanian Bible Institute – een opleiding voor voorgangers van de toen snelgroeiende Albanese kerk. Hij werd in 2002 voorganger van City Light in Alkmaar en vanaf 2015 van Pinkstergemeente Immanuel in Haarlem. Op het zendingsveld leerde hij om de Bijbel en Bijbelse thema’s op begrijpelijke en pakkende wijze te communiceren. Frans heeft 4 kinderen en woont met zijn vrouw Evelien in Haarlem.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
EC-Bijbelcursus
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

dr. Piet Brinksma

Heeft informatietechnologie gestudeerd in Groningen en was naast een carrière in de ICT als innovatie en consultancy manager voorganger van Rafaël gemeenschap Amsterdam Noord samen met zijn vrouw Riek. In 2005 werd hij gevraagd om als voorzitter van Rafaël Nederland leiding te geven aan deze beweging (tot 2016). Vanuit zijn passie voor de impact van het Koninkrijk van God in de stad heeft hij in 2013 een Master en Doctorate studie gedaan in Urban Missie / Global Urban Transformational Leadership aan Bakke Graduate University (TX), waar hij in 2018 promoveerde met een dissertatie over het mobiliseren van de Kerk voor Gods missie in Amsterdam. Piet is naast zijn voorgangerschap actief in de stadsbeweging (ACCL en City to City) in Amsterdam en geeft trainingen, lezingen en coaching aan missionaire bewegingen, kerken en organisaties in steden in binnen- en buitenland.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Menno Helmus

Studeerde na VWO-b aan het Rotterdams Conservatorium. Afgestudeerd voor de opleidingen klassiek Gitaar en Compositie. Daarna acht jaar als docent en staflid verbonden aan vormingscentrum / Bijbelschool ‘In de Ruimte’ in Soest. Vervolgens als presentator en programmamaker 17 jaar werkzaam geweest bij de EO. Via collega’s daar betrokken geraakt bij de Vineyard Gemeente in Utrecht. Na jaren in het leidersteam van deze gemeente betrokken bij het stichten van een nieuwe Vineyard gemeente in Amersfoort. Daar part-time voorganger geworden en na een paar jaar ook in de Vineyard gemeente in Wageningen. Sinds 2016 Nationaal leider van Vineyard Benelux.
Mede initiator van het studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’ vanuit het verlangen dat de praktijk van Gods Koninkrijk en het werk van de Heilige Geest voor steeds meer kerken en christenen deel van hun dagelijkse leven zal worden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Jane Hempenius, MA

Jane is een systematisch theoloog met een passie voor de centraliteit van Jezus in de theologie van het koninkrijk. Zij is sinds 1996 betrokken bij de Vineyard Beweging in Nederland en later ook in het buitenland. Zij vervulde diverse leiderschap rollen waaronder voorganger en directeur van Vineyard Music Benelux.
Begin jaren ’90 raakte Jane geïnteresseerd in de theologie van het Koninkrijk, met name omdat het woorden en betekenis gaf aan haar ervaring met God. Een aantal jaren later behaalde zij, onder begeleiding van Derek Morphew, haar bachelor (christian studies) gevolgd door een master systematische theologie aan de universiteit van Nottingham (VK). Met haar thesis, Christological Kingdom Theology, onderzocht zij Jezus’ zelfidentificatie met het Koninkrijk van God en wat dit betekent voor ons dagelijks leven als christen.
Jane heeft verschillende cursussen en trainingen geschreven waaronder ‘Horen van God’ en ‘De Bijbel in twee en een half uur.’ Onlangs schreef zij ‘The C-Course, een training apologetiek voor iedereen,’ hoe je de betrouwbaarheid van het Christelijk geloof kunt begrijpen en uitleggen.
Jane is HR-manager en woont met haar man Remco in Rotterdam. Zij hebben samen twee volwassen kinderen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Agnes Huizenga

Studeerde aan de sociale academie (HBO), gevolgd door supervisiekunde en contextuele therapie. Is werkzaam geweest bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ze heeft een eigen praktijk in coaching, training en contextuele therapie ‘Intersession’. Daarnaast is ze vanaf het begin betrokken bij New Wine, de laatste jaren als stafwerker Gebed. In dat kader spreekt ze regelmatig en traint mensen in ministry en gebedspastoraat. Ze verzorgt ook wekelijks overdenkingen bij Groot Nieuws Radio.
Bij het Evangelisch College is ze betrokken bij het Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest, waar ze haar passie voor gebed en luisteren naar God overdraagt in de colleges ‘Hearing God’.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Daniël Sloots, MA

Daniël is theoloog en heeft een passie voor Gods koninkrijk. De afgelopen vier jaar is hij onderdeel geweest van het Nationaal Leiderschap van Rafaël Nederland. Hij is getrouwd met Anne Fleur en op dit moment zijn zij bezig om samen met anderen een gemeente te stichten in Utrecht. Daarnaast werkt hij fulltime bij de gemeente Amsterdam.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

drs. Christian Tan

Studeerde Internationale Ontwikkelingsstudies in Nijmegen. Daarna in christelijk dienstwerk terecht gekomen. Eerst vijf jaar als Hoofd Programma op Vakantiepark en Conferentiecentrum De Betteld, daarna acht jaar als voorganger van LEEF! Zutphen en vervolgens gedurende vijf jaar als zendeling-gemeentestichter op Aruba. Sinds 2018 is hij speerpuntleider Gemeentestichting voor de VPE via de beweging ‘Meer Jezus’, met als motto ‘Meer Jezus in Meer Mensen’.

Ik geloof dat een juist begrip en doorleefde, getrouwe en Geestvervulde overdracht van Gods Woord op een manier die mensen raakt, het verschil kan maken tussen eeuwig leven en dood. Het Woord door de kracht van de Geest vlees laten worden in mensen is mijn vurige gebed en verwachting voor dit onderwijstraject.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

drs. Ben van Werven

Studeerde theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en volgde de master predikantschap aan de PThU in Kampen. Hij begon als predikant in hervormd Zuilichem in 2012 en is sinds 2018 predikant in de Kruiskerk in Diever. Hij is lid van de Gereformeerde Bond en partner van het Evangelisch Werkverband, waar hij betrokken is bij conferenties en vorming & toerusting.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Ronald Westerbeek, MA

Ronald (1970) is systematisch theoloog en lid van de Anglicaanse Kerk. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en deed promotieonderzoek naar een systematische theologie voor de charismatische vernieuwing van New Wine. Eerder was hij – vanuit de CGK en GKv – kerkplanter van ICF Amersfoort (2006 – 2013) en eind/hoofdredacteur van het christelijke opinieblad Koers (1999 – 2011).

Ronald werkt als theoloog voor de charismatische vernieuwingsbeweging New Wine. Hij schreef de New Wine Gemeentecursus Luisterend bidden (2017) en een cursus Gebedsministry in drie modules (2019).
Eerder schreef hij o.m. de gemeenteprojecten Feest van het Koninkrijk (2016) en Feest van genade (2006) en Stromen van levend water: de gaven van de Geest in de gemeente (2006). Daarnaast is hij gastdocent aan de Theologische Universiteit Kampen en als redacteur betrokken bij Inspirare: Tijdschrift voor Evangelische en Charismatische Theologie.

Ronald is getrouwd met Nienke, samen hebben ze twee dochters. Ronald en Nienke zijn actief betrokken in hun gemeente All Saints Anglican Church Amersfoort.

Aan het Evangelisch College geeft Ronald het vak pneumatologie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Annet van Willigen

Volgde de opleiding Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch College. Is actief als projectbegeleider van de werkgroep ‘Genezing en bevrijding’ van het Evangelisch Werkverband (EW). Annet is getrouwd en moeder van drie kinderen. Haar verlangen is dat de gemeente van Jezus Christus beschikbaar is om – door de kracht van Gods Geest – hulp te bieden aan mensen die in nood zijn.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest
Toerustingscursus Pastoraat