Docenten

De vakken worden gegeven door docenten met veel ervaring met en kennis van de Koninkrijkstheologie. Voor alle docenten geldt dat zij:

  • kunnen getuigen van een levend geloof en een persoonlijke relatie met Jezus Christus.
  • actief deel uitmaken van een plaatselijke gemeente.
  • zich van harte herkennen in de theologie van Gods Koninkrijk als “enacted, inaugurated eschatology” en zijn in hun eigen bediening vertrouwd met de kracht, gaven en werkingen van Gods Geest. Ze kunnen studenten hierin voorgaan.
  • praktijkervaring hebben in het gemeentewerk.
  • gedegen theologisch geschoold zijn, door het behalen van een master in de theologie of vergelijkbare theologische vorming.
  • in staat zijn om studenten te begeleiden in theorie en praktijk, vraaggestuurd en gericht op de leerdoelen van de vakken.

Docentenoverzicht

Hans Alblas, MA

Is getrouwd, vader van een dochter (2012) en woont in Ermelo. Haalde zijn bachelor in theologie aan de Evangelische Theologische Hogeschool te Veenendaal (2004, pastorale richting) en zijn masters aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (praktische theologie, 2011). Is als freelancer werkzaam in prediking, onderwijs en geestelijke begeleiding onder de naam Omnicus (www.omnicus.nl). Beweegt zich als evangelisch-charismatisch christen binnen de breedte van de kerk, is lid van Evangeliegemeente Ermelo en voelt zich in het bijzonder verbonden met de Vineyardbeweging.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Ronald Westerbeek, MA

Ronald (1970) is systematisch theoloog en lid van de Anglicaanse Kerk. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en deed promotieonderzoek naar een systematische theologie voor de charismatische vernieuwing van New Wine. Eerder was hij – vanuit de CGK en GKv – kerkplanter van ICF Amersfoort (2006 – 2013) en eind/hoofdredacteur van het christelijke opinieblad Koers (1999 – 2011).

Ronald werkt als theoloog voor de charismatische vernieuwingsbeweging New Wine. Hij schreef de New Wine Gemeentecursus Luisterend bidden (2017) en een cursus Gebedsministry in drie modules (2019).
Eerder schreef hij o.m. de gemeenteprojecten Feest van het Koninkrijk (2016) en Feest van genade (2006) en Stromen van levend water: de gaven van de Geest in de gemeente (2006). Daarnaast is hij gastdocent aan de Theologische Universiteit Kampen en als redacteur betrokken bij Inspirare: Tijdschrift voor Evangelische en Charismatische Theologie.

Ronald is getrouwd met Nienke, samen hebben ze twee dochters. Ronald en Nienke zijn actief betrokken in hun gemeente All Saints Anglican Church Amersfoort.

Aan het Evangelisch College geeft Ronald het vak pneumatologie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest