Studieniveau

De opleiding Theologie wordt aangeboden op hbo-niveau en is te volgen in drie studieniveaus.
De keuze van studieniveau bepaalt of je wel of niet tentamens en/of opdrachten maakt. Dit is van invloed op de studiebelasting.

Student (B-niveau) Student (A-niveau) Toehoorder
Lessen?
Tentamens?
Opdrachten?
√ Lessen
√ Tentamens
√ Opdrachten
√ Lessen
√ Tentamens
× Opdrachten
√ Lessen
× Tentamens
× Opdrachten
Studiebelasting ± 24 uur p/w ± 8 uur p/w ± 4 uur p/w
Doelgroep De studie op B-niveau is bedoeld voor hen die een diploma of beroepsvorming voor ogen hebben. De studie op A-niveau is bedoeld voor hen die geen diploma of beroepsvorming voor ogen hebben, maar uitsluitend voor de eigen persoonlijke vorming willen studeren. Het toehoorderschap is bedoeld voor hen die niet in de gelegenheid zijn een studie te volgen met bijbehorende studiebelasting, maar wel graag de colleges willen bijwonen.
Studie-inhoud – Vakken BT / ST / PT
– Bijbeltalen
– Praktijk-leergedeelte
– Specialisatietraject
– Vakken BT / ST / PT
– Bijbeltalen (=optioneel te volgen met een korting van 50% De studielast wordt hiermee 11 uur p/w.)
– Vakken BT / ST / PT
Studiepunten De studiebelasting is conform landelijke richtlijnen voor een HBO-diploma (=240 EC’s). Voor elk (afgerond) vak behaalt de student studiepunten (EC’s). Voor studenten op A-niveau geldt dat er wél een cijfer wordt behaald voor de tentamens, maar dat er geen studiepunten (EC’s) worden toegekend aan vakken. Niet van toepassing.
Toelatingsvoorwaarden Minimaal havo of mbo-niveau 4 Advies: minimaal havo of mbo-niveau 4 Geen
Diplomering Studenten op B-niveau werken toe naar het behalen van het diploma Theologie of het Certificaat B-niveau van de Bijbelse-, Systematische en/of Praktische Theologie. Studenten op A-niveau werken toe naar het behalen van een Certificaat A-niveau met cijferlijst van de Bijbelse-, Systematische- en/of Praktische Theologie te behalen. Indien gewenst kan een Getuigschrift voor het volgen van de lessen worden aangevraagd.