Studiekosten

Collegegeld | 2021-2022

Bij de vaststelling van de collegegelden wordt onderscheid gemaakt tussen Studenten (B-niveau), Studenten (A-niveau) en toehoorders.

Student (B-niveau)
1600,-
Jaarlijks
 • Colleges / tentamens / opdrachten
 • + Bijbeltalen
 • + Praktijk-leergedeelte
 • + Specialisatie
Student (A-niveau)
925,-
Jaarlijks
 • Colleges / tentamens
Toehoorder
650,-
Jaarlijks
 • Colleges

Studiematerialen

Indien beschikbaar, wordt voor ieder vak een studiemodule aan de student uitgereikt. Dit studiemateriaal kan op twee manieren worden verkregen: schriftelijk en/of digitaal. Het bedrag fluctueert, maar aan de studiemodulen zijn gemiddeld de volgende kosten verbonden:

Onderdeel Omschrijving Kosten
Studiemodulen Je ontvangt hiervoor per studiejaar circa 8 tot 12 studiemodulen (schriftelijk en/of digitaal). gemiddeld € 300,- (jaarlijks)

Overige kosten

Onderdeel Omschrijving Kosten
Inschrijfgeld Je ontvangt hiervoor bij aanvang van de studie onder meer een introductiepakket met materiaal ten behoeve van de studie. € 50,- (éénmalig)
Studiepas Je ontvangt hiervoor toegang tot het Studieportaal en jaarlijks kortingen op activiteiten van het Evangelisch College en bij andere organisaties. € 15,- (jaarlijks)
Overig studiemateriaal en
toegang Online Studiebijbel
Je ontvangt hiervoor tijdens het studiejaar eventueel extra uit te reiken studiematerialen. Ook krijg je hiervoor toegang tot de Online Studiebijbel (t.w.v. € 120,- per jaar) € 25,- (jaarlijks)

Studenten op B-niveau of A-niveau dienen tevens rekening te houden met de volgende (mogelijke) kosten die niet inbegrepen zijn in het collegegeld:

 • Aanvullende literatuur: Als student kan je sommige vakken aanvullende literatuur nodig hebben voor lees- en/of verwerkingsopdrachten.
 • Keuzevakken: In het curriculum voor de Opleiding Theologie zijn acht keuzevakken opgenomen. De student zal deze vakken zélf in eigen tempo op een geschikt moment moeten bestuderen. Zowel de studiemodulen als de tentamens worden aangevraagd via de Webshop.
 • Herkansingen: Mocht een vak niet gehaald worden, dan kan via de webshop een herkansing worden aangevraagd.
 • Diplomeringskosten: Voor het verstrekken van een diploma, certificaat of getuigschrift wordt een éénmalig bedrag van € 50,- in rekening gebracht.

Veelgestelde vragen over studiekosten

Op het Aanmeldingsformulier kan je aangeven of je het collegegeld en het lesmateriaal (studiemodulen) in één keer wilt betalen of middels een gespreide betaling. Bij gespreide betaling heb je de keuze uit:

 • Gespreide betaling in 10 termijnen: € 50,- toeslag (ongeacht de factuuromvang).
 • Gespreide betaling in 3 termijnen (eind september, eind november, eind januari): € 25,- toeslag (ongeacht de factuuromvang).

NB Bij voortijdige studiebeëindiging blijft de termijnbetaling van toepassing, totdat het volledige collegegeld + lesmateriaal van het betreffende collegejaar is betaald.

Voor eventueel bestelde studieboeken e.d. ontvang je als student tijdens het collegejaar per email één of meerdere facturen. Het bedrag dat op de factuur vermeld staat, wordt aan het einde van de maand waarin de factuur verkregen wordt via automatische incasso door het Evangelisch College geïnd.

Wanneer je de voorgenomen studie vóór 1 september annuleert, dan ben je geen verdere kosten aan het Evangelisch College verschuldigd anders dan het inschrijfgeld.

Na 1 september ben je als student het collegegeld van één jaar (voor de opleiding waarvoor je bent ingeschreven) plus de kosten van het lesmateriaal (de studiemodulen) aan het Evangelisch College verschuldigd. Je dient dit bedrag te betalen ongeacht het aantal colleges dat je tijdens het collegejaar volgt. Er kan dus geen teruggave van dit gefactureerde bedrag plaatsvinden (noch geheel, noch gedeeltelijk) bij verandering in de studie, bij vroegtijdige studiebeëindiging, of bij welke andere situatie dan ook. Zie voor meer informatie de Opleidingsovereenkomst.

Opleidingsovereenkomst

We maken je erop attent dat studiekosten (onder voorwaarden) aftrekbaar kunnen zijn als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting. Hierdoor kan sprake zijn van een belastingteruggave, waardoor je netto-studiekosten lager uitvallen. Als studiekosten komen zowel collegegelden als studiematerialen in aanmerking, waarbij sprake is van een bepaald drempelbedrag dat in ieder geval niet aftrekbaar is.

Let op: de fiscale aftrek van studiekosten geldt t/m 2020. Vanaf 2021 wordt deze fiscale faciliteit stopgezet en vervangen door een nieuwe regeling (het zogenaamde Stap-budget). In hoeverre EC-studenten daarvoor in aanmerking komen (en welke aanvraagprocedure daarvoor geldt) is nog onduidelijk.

Of de studiekosten (boven het drempelbedrag) in uw geval aftrekbaar zijn kunnen wij niet voor u beoordelen. Voor specifieke informatie daarover kunt u het best contact opnemen met een belastingadviseur of de belastingdienst. Voor globale informatie over de aftrekbaarheid van studiekosten kunt u bij het Evangelisch College contact opnemen met dhr. Jan Kranendonk (adjunct-directeur financiën).

Het Evangelisch College streeft ernaar om haar niet-gesubsidieerde opleidingen tegen een zo laag mogelijk bedrag aan te bieden. Dit is onder meer mogelijk door giften van kerken en vrienden van de stichting, maar vooral ook door de belangeloze inzet, of acceptatie van slechts beperkte salariëring, van een aantal vaste medewerkers en docenten. Desondanks is het volgen van één van de opleidingen voor menig student een financieel offer.

Om studenten die de opleiding niet kunnen bekostigen, financieel tegemoet te komen, heeft het Evangelisch College een studiefonds: Het ‘Van der Perk Studiefonds’. De oprichting van dit fonds werd mogelijk gemaakt in het academiejaar 2012-2013 dankzij een legaat uit de nalatenschap van dhr. P.J. van der Perk.

Studenten die kunnen aantonen dat zij over onvoldoende inkomsten beschikken om het collegegeld te betalen, kunnen uit dit fonds een tegemoetkoming aanvragen middels een digitaal aanvraagformulier. De tegemoetkoming bedraagt maximaal de helft van het verschuldigde collegegeld. De beoordeling van de aanvragen en de toewijzing van de tegemoetkomingen vinden plaats door de directie van het Evangelisch College. De toewijzing vindt plaats voor de periode van één jaar en dient daarna desgewenst opnieuw te worden aangevraagd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Van der Perk Studiefonds