Losse vakken volgen

Ben je niet in de gelegenheid om een volledige studie te volgen en/of colleges bij te wonen? Maar ben je wel theologisch geïnteresseerd en ben je op zoek naar verdieping? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om één of meerdere vakken naar keuze te volgen.

Er zijn hiervoor twee mogelijkheden:

1. Losse vakken volgen via het deeltijdonderwijs

Wanneer je afzonderlijke vakken volgt via het deeltijdonderwijs, dan volg je vakken naar keuze uit het curriculum en neemt daarbij ook deel aan de lessen. Je bent dan wel afhankelijk van waar en wanneer de lessen worden gegeven. Omdat niet ieder jaar alle vakken op alle locaties worden aangeboden, kijk je voordat je je aanmeldt op de lesroosters van de leslocaties welke vakken waar en wanneer worden aangeboden. Neem bij twijfel contact met ons op.

Kosten

Als je één of meerdere losse vakken volgt, betaal je geen collegegeld, maar worden de kosten per vak berekend aan de hand van het aantal ‘ec’ dat een vak telt. Zie hiervoor het curriculum.

StudieniveauKosten per EC (2022-2023)
Studenten (B-niveau)€ 65,- per ec; incl. tentamen en/of opdrachten
Studenten (A-niveau)€ 42,50 per ec; incl. tentamen
Toehoorders€ 32,50 per ec

Daarnaast betaal je als student/toehoorder voor losse vakken jaarlijks voor je lidmaatschap bij het Evangelisch College (€ 5,- per maand) en per vak het bijbehorende studiemateriaal.

Koffie en thee op de leslocatie is inbegrepen in het studiegeld.

2. Losse vakken volgen via het afstandsonderwijs (A-niveau)

Wanneer je deelneemt aan het afstandsonderwijs, dan volg je losse vakken van de Opleiding Theologie zonder deel te nemen aan de lessen. Je kunt op ieder gewenst tijdstip met het afstandsonderwijs beginnen. Je hebt twee mogelijkheden:

Je bestelt studiemodule(n) naar eigen keuze en doet geen tentamen.
Bij deze studiemogelijkheid kan je als student zelf via de Webshop geheel naar eigen keuze de studiemodulen van de verschillende vakken bestellen. Deze studiewijze is met name bedoeld voor wie geen tijd beschikbaar heeft voor tentamens, maar wel graag de leerstof van de vakken wil bestuderen om zo zoveel mogelijk informatie op te doen over het betreffende onderwerp.

Aanmelden bij het Evangelisch College is hiervoor niet nodig.

Je bestelt studiemodule(n) naar eigen keuze en doet wel tentamen (A-niveau).
Bij deze studiemogelijkheid meld je je eerst via het Aanmeldingsformulier aan als student voor het Afstandsonderwijs (Niveau A) bij het Evangelisch College. Je betaalt hiervoor jaarlijks de EC-lidmaatschapskosten (€ 5,- per maand / € 60,- per jaar).

Studiemodule(n) bestellen

Vervolgens kan je zelf via de Webshop geheel naar eigen keuze de studiemodulen van de verschillende vakken bestellen.

Tentamens bestellen en maken

Na ontvangst van de studiemodule(n) bestudeer je de leerstof en bestel je daarna een tentamen (op A-niveau), ook via de Webshop. Bij de betalingsgegevens vul je in:

  • op welke locatie je het tentamen af wil leggen (op het administratiekantoor in Zwijndrecht of in uw eigen omgeving onder toezicht van een tentamenbegeleider);
  • op welke datum en tijdstip je het tentamen af wil leggen (de tentamenaanvraag moet minimaal 2 werkweken van te voren verstuurd worden; het later wijzigen van de tentamendatum is mogelijk tot uiterlijk 2 werkweken voor het geplande tentamen);
  • de eventuele gegevens van wie er als tentamenbegeleider aanwezig zal zijn.

Je maakt het tentamen over de inhoud van de studiemodule op een voor jou geschikt moment. In principe worden de tentamens afgenomen door middel van een digitale toets via internet. Na afloop van het tentamen krijgt je je (voorlopige) cijfer in beeld. Zodra dit cijfer door het Evangelisch College is gecontroleerd (en eventuele open vragen zijn nagekeken), krijgt je per e-mail een bevestiging, waarbij het definitieve cijfer wordt bekendgemaakt.

Deze manier van studeren stelt je in staat om jezelf te toetsen, om te kijken of je de bestudeerde studiemodule voldoende begrepen en eigen gemaakt hebt. Je bepaalt dus als student zelf de te bestuderen studiemodulen en je studietempo.

Herkansingen

Mocht het behaalde (eind)resultaat onvoldoende zijn, dan heb je de mogelijkheid het tentamen te herkansen. Hiervoor bestel je een hertentamen in de Webshop.

Certificaat

Door op deze manier te studeren, is het mogelijk om het certificaat van de Bijbelse Theologie(fase 1a+b) Systematische Theologie (fase 2a+b) op A-niveau te behalen. Je haalt dit wanneer je alle vakken met een voldoende hebt afgerond. De vakken Inleiding Hebreeuws en Inleiding Grieks zijn hiervoor niet verplicht.

Beschikbare studiemodulen

Onderdeel Code Studiemodule Beschikbaar? EC*
Inleidende IV01/IV02 Inleiding in de Bijbel Ja 3
vakken IV03/TH01 Inleiding Hebreeuws: Grammatica van het Bijbels Hebreeuws  Ja 5
  IV04/TG01 Inleiding Grieks / Grieks 1 Ja 5
  IV05 Inleiding in de theologie Ja 3
Bijbelse BT01 Pentateuch Ja 5
Theologie BT02 Historische boeken Ja 4
  BT03 Dichterlijke boeken Ja 3
  BT04 Profeten Ja 5
  BT05 Boeken na de ballingschap Ja 3
  BT06 Intertestamentaire periode Ja 3
  BT07a Synoptische Evangeliën Nee 3,5
  BT07b Johannes’ Evangelie Ja 2,5
  BT08 Handelingen Ja 3
  BT09 a+b+c Paulinische brieven (3 delen) Ja 5
  BT10 a+b+c Algemene brieven / Openbaring (3 delen) Ja 5
  BT11 Exegese Oude Testament Ja 3
  BT12 Exegese Nieuwe Testament Ja 3
Systematische ST01 Eigenlijke theologie Ja 3
Theologie ST02 a+b Christologie/Soteriologie Ja 4
  ST03 Pneumatologie Ja 3
  ST04 Bibliologie Ja 3
  ST05 a+b Kosmologie/Antropologie Ja 4
  ST06 Ecclesiologie Ja 3
  ST07 Missiologie Ja 3
  ST08 Eschatologie Ja 3
  ST09 Filosofie Ja 3
  ST10 Kerkgeschiedenis I Ja 3
  ST11 Kerkgeschiedenis II Ja 3
  ST12 Moderne theologie Ja 3
  ST13 Hermeneutiek Ja 3
  ST14 Ethiek Nee 3
Praktische PT01 Bijbelstudiemethoden Ja 4
Theologie PT02 Conflicthantering Ja 2
  PT03 Evangelistiek Ja 2
  PT04 Leiderschap Ja 3
  PT05 Gemeentevorming Ja 2
  PT06 Godsdienstsociologie Nee 2
  PT07 Groepsdynamica Ja 3
  PT08 Homiletiek Ja 5
  PT09 Huwelijk en echtscheiding Ja 2
  PT10 Gemeente-ethiek Ja 2
  PT12 Kinder-/tiener-/jeugdwerk Ja 2
  PT13 Liturgiek Ja 2
  PT14 Gesprekstechniek Ja 4
  PT15 Ned. kerkgeschiedenis Ja 2
  PT16 a+b+c Pastoraat (3 delen) Ja 5
  PT17 Psychologie Ja 2
  PT18 Spiritualiteit Ja 3
  PT19 Symboliek Ja 2
  PT20 a+B Wereldreligies Ja 2
  PT21 Apologetiek Ja 2
Talen TH02 Hebreeuws 2: Grammatica van het Bijbels Hebreeuws) (vervolg IV03/TH01) Ja 8
  TH03 Hebreeuws 3 (specialisatie) Ja 8
  TG02 Grieks 2 (vervolg op IV04/TG01) Ja 8
  TG03 Grieks 3 (specialisatie) Ja 8
*EC = European Credit    Wijzigingen voorbehouden    
(1 EC = 28 uur)   Datum: 6 februari 2023