Losse vakken volgen

Ben je niet in de gelegenheid om een volledige studie te volgen en/of colleges bij te wonen? Maar ben je wel theologisch geïnteresseerd en ben je op zoek naar verdieping? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om één of meerdere vakken naar keuze te volgen.

Er zijn hiervoor twee mogelijkheden:

Wanneer je afzonderlijke vakken volgt via het deeltijdonderwijs, dan volg je vakken naar keuze uit het curriculum en neemt daarbij ook deel aan de lessen. Je bent dan wel afhankelijk van waar en wanneer de lessen worden gegeven. Omdat niet ieder jaar alle vakken op alle locaties worden aangeboden, kijk je voordat je je aanmeldt op de lesroosters van de leslocaties welke vakken waar en wanneer worden aangeboden. Neem bij twijfel contact met ons op.

Kosten

Als je één of meerdere losse vakken volgt, betaal je geen collegegeld, maar worden de kosten per vak berekend aan de hand van het aantal ‘ec’ dat een vak telt. Zie hiervoor het curriculum.

StudieniveauKosten per EC (2019-2020)
Studenten (B-niveau)€ 47,50 per ec; incl. tentamen en/of opdrachten
Studenten (A-niveau)€ 32,50 per ec; incl. tentamen
Toehoorders€ 22,50 per ec

Daarnaast betaal je per vak het bijbehorende studiemateriaal.

Zie voor de overige kosten: Studiekosten.*

* Voor Overig studiemateriaal en toegang Online Studiebijbel geldt de regel dat bij 3 of minder vakken er geen € 25,- maar € 10,- in rekening wordt gebracht. 

Wanneer je deelneemt aan het afstandsonderwijs, dan volg je losse vakken van de Opleiding Theologie zonder deel te nemen aan de lessen. Je kunt op ieder gewenst tijdstip met het afstandsonderwijs beginnen. Je hebt twee mogelijkheden:

Je bestelt studiemodule(n) naar eigen keuze en doet geen tentamen.
Bij deze studiemogelijkheid kan je als student zelf via de Webshop geheel naar eigen keuze de studiemodulen van de verschillende vakken bestellen. Deze studiewijze is met name bedoeld voor wie geen tijd beschikbaar heeft voor tentamens, maar wel graag de leerstof van de vakken wil bestuderen om zo zoveel mogelijk informatie op te doen over het betreffende onderwerp.

Aanmelden bij het Evangelisch College is hiervoor niet nodig.

Je bestelt studiemodule(n) naar eigen keuze en doet wel tentamen (A-niveau).
Bij deze studiemogelijkheid meld je je eerst via het Aanmeldingsformulier aan als student voor het Afstandsonderwijs (Niveau A) bij het Evangelisch College.

Studiemodule(n) bestellen

Vervolgens kan je zelf via de Webshop geheel naar eigen keuze de studiemodulen van de verschillende vakken bestellen.

Tentamens bestellen en maken

Na ontvangst van de studiemodule(n) bestudeer je de leerstof en bestel je daarna een tentamen (op A-niveau), ook via de Webshop. Bij de betalingsgegevens vul je in:

  • op welke locatie je het tentamen af wil leggen (op het administratiekantoor in Zwijndrecht of in uw eigen omgeving onder toezicht van een tentamenbegeleider);
  • op welke datum en tijdstip je het tentamen af wil leggen (de tentamenaanvraag moet minimaal 2 werkweken van te voren verstuurd worden; het later wijzigen van de tentamendatum is mogelijk tot uiterlijk 2 werkweken voor het geplande tentamen);
  • de eventuele gegevens van wie er als tentamenbegeleider aanwezig zal zijn.

Je maakt het tentamen over de inhoud van de studiemodule op een voor jou geschikt moment. In principe worden de tentamens afgenomen door middel van een digitale toets via internet. Na afloop van het tentamen krijgt je je (voorlopige) cijfer in beeld. Zodra dit cijfer door het Evangelisch College is gecontroleerd (en eventuele open vragen zijn nagekeken), krijgt je per e-mail een bevestiging, waarbij het definitieve cijfer wordt bekendgemaakt.

Deze manier van studeren stelt je in staat om jezelf te toetsen, om te kijken of je de bestudeerde studiemodule voldoende begrepen en eigen gemaakt hebt. Je bepaalt dus als student zelf de te bestuderen studiemodulen en je studietempo.

Herkansingen

Mocht het behaalde (eind)resultaat onvoldoende zijn, dan heb je de mogelijkheid het tentamen te herkansen. Hiervoor bestel je een hertentamen in de Webshop.

Certificaat

Door op deze manier te studeren, is het mogelijk om het certificaat van de Bijbelse Theologie(fase 1a+b) Systematische Theologie (fase 2a+b) op A-niveau te behalen. Je haalt dit wanneer je alle vakken met een voldoende hebt afgerond. De vakken Inleiding Hebreeuws en Inleiding Grieks zijn hiervoor niet verplicht.

Beschikbare studiemodulen

OnderdeelCodeStudiemoduleBeschikbaar?Euro’sEC*
Inleidende IV01/IV02Inleiding in de BijbelJa90,004
vakkenIV03/TH01Inleiding Hebreeuws / Hebr.1Ja45,005
IV04/TG01Inleiding Grieks / Grieks 1Ja45,005
IV05Inleiding in de theologieJa45,004
Bijbelse BT01PentateuchJa47,506
TheologieBT02Historische boekenJa40,004
BT03Dichterlijke boekenJa40,004
BT04 a+bKoningen & ProfetenJa75,005
BT05Boeken rond de ballingschapJa42,503
BT06Intertestamentaire periodeJa45,003
BT07 aSynoptische EvangeliënNee3,5
BT07 bJohannes’ EvangelieJa47,502,5
BT08HandelingenJa47,503
BT09 a+bPaulinische brievenNee6
BT10 a+b+cAlgemene brieven / Openbaring (3 delen)Ja95,004
BT11Exegese Oude TestamentJa3
BT12Exegese Nieuwe TestamentJa3
SystematischeST01Eigenlijke theologieJa42,504
TheologieST02 a+bChristologie/SoteriologieJa75,004
ST03PneumatologieJa42,504
ST04BibliologieJa40,003
ST05 a+bKosmologie/AntropologieJa75,004
ST06EcclesiologieJa45,003
ST07MissiologieJa42,503
ST08EschatologieJa47,503
ST09FilosofieJa50,003
ST10Kerkgeschiedenis IJa40,003
ST11Kerkgeschiedenis IIJa40,003
ST12Moderne theologieJa42,503
ST13HermeneutiekJa50,004
ST14EthiekNee4
Praktische PT01BijbelstudiemethodenJa40,004
TheologiePT02ConflicthanteringJa40,002
PT03EvangelistiekJa47,502
PT04LeiderschapJa47,503
PT05GemeentevormingJa42,502
PT06GodsdienstsociologieNee2
PT07GroepsdynamicaJa40,003
PT08HomiletiekNee5
PT09Huwelijk en echtscheidingJa40,002
PT10Gemeente-ethiekNee2
PT12Kinder-/tiener-/jeugdwerkJa40,002
PT13LiturgiekJa40,002
PT14GesprekstechniekJa42,504
PT15Ned. kerkgeschiedenisJa40,002
PT16Pastoraat 1
Pastoraat 2
Ja
Ja
42,50
47,50
5
PT17PsychologieJa42,502
PT18SpiritualiteitJa42,503
PT19SymboliekJa75,002
PT20 a+BWereldreligiesJa75,002
PT21ApologetiekJa47,502
TalenTH02Hebreeuws 2
(vervolg IV03/TH01)
Ja90,008
TH03Hebreeuws 3
(specialisatie)
Ja90,008
TH01/02/03Hebreeuws 1 + 2+ 3Ja200,0021
TG02Grieks 2
(vervolg op IV04/TG01)
Ja90,008
TG03Grieks 3 (specialisatie)Ja90,008
TG01/02/03Grieks 1 + 2 + 3Ja200,0021
*EC = European Credit   Wijzigingen voorbehouden
(1 EC = 28 uur) Datum: 29 november 2016