Curriculum

Korte toelichting op het curriculum

Studiebelasting

Bij ieder vak wordt de studiebelasting (EC) en het aantal lesuren (CU) vermeld.
 • EC = European Credits; 1 EC = 28 studie-uren
 • CU = Contacturen; 1 CU = 1 lesuur van 45 minuten 

Leerplannen

Van alle vakken is een leerplan beschikbaar: een beschrijving van de inhoud, de leerdoelen, de toetsing en de literatuur. Je kunt deze leerplannen inzien door te klikken op het betreffende vak.

Bijbelse Theologie | fase 1a* 

VakECCU
Inleiding in de Bijbel412
Inleiding Hebreeuws515
Pentateuch618
Historische boeken415
Intertestamentaire periode 315
Evangeliën618
Handelingen 315
Exegese Oude Testament315
Praktijk-leergedeelte 1a62
Keuzevakken (zie onder)80
48125

Bijbelse Theologie | fase 1b*

VakEC CU
Inleiding in de Theologie412
Inleiding Grieks515
Koningen en profeten 518
Dichterlijke boeken 415
Boeken rond de ballingschap315
Paulinische brieven518
Algemene brieven / Openbaring515
Exegese Nieuwe Testament315
Praktijk-leergedeelte 1b62
Keuzevakken (zie onder)80
48125

Systematische Theologie | fase 2a*

VakEC CU
Eigenlijke theologie415
Missiologie315
Kerkgeschiedenis 1315
Christologie / Soteriologie418
Filosofie315
Moderne theologie315
Ethiek415
Hebreeuws 2812
Praktijk-leergedeelte 2a60
Specialisatie100
48120

Systematische Theologie | fase 2b*

VakEC CU
Pneumatologie415
Bibliologie315
Kerkgeschiedenis 2 315
Kosmologie / Antropologie418
Ecclesiologie315
Eschatologie315
Hermeneutiek415
Grieks 2812
Praktijk-leergedeelte 2b60
Specialisatie100
48120

Praktische Theologie | fase 3

VakECCU
Bijbelstudiemethoden49
Conflicthantering24
Evangelistiek29
Gemeente-ethiek29
Gesprekstechniek39
Groepsdynamica35
Homiletiek515
Huwelijk en echtscheiding29
Leiderschap312
Liturgiek29
Pastoraat515
Spiritualiteit39
Specialisatie120
48114
*De opleiding is zo opgebouwd dat de twee jaren van fase 1a/b en 2a/b afwisselend kunnen worden gegeven: het ene jaar worden de vakken van fase 1a en 2a verzorgd; het jaar daarop volgend de vakken van fase 1b en 2b. Voor de student die met de studie begint, houdt dit in dat wordt begonnen met de vakken zoals vermeld bij fase 1a of zoals vermeld bij fase 1b, afhankelijk van het jaar van aanvang.
Bijbeltalen: Hebreeuws en Grieks
De taalstudie van het Hebreeuws en het Grieks is onderdeel van de opleiding. Je leert de talen in de eerste vier jaar van de opleiding. Het taalonderwijs is gesplitst in twee onderdelen:
 • een inleidend vak, waarin een eerste kennismaking met de taal, de schrijfwijze en de eerste beginselen van de grammatica plaatsvindt,
 • en een vervolg vak, waarin het vervolg van de grammatica van de taal wordt behandeld en vijf hoofdstukken uit het Oude en Nieuwe Testament worden vertaald.
Daarna bestaat de mogelijkheid om je taalstudie te vervolgen in het Specialisatietraject Bijbeltalen.
Praktijk-leergedeelte
Naast de aandacht die je besteedt aan de inhoudelijke vakken, voer je in de eerste vier jaar van de opleiding een aantal praktijkopdrachten uit. Hiervoor is een praktijk-werkboek samengesteld, dat je ontvangt bij de aanvang van je studie. De opdrachten die hierin staan beschreven, kunnen in de eigen kerkelijke gemeente worden verricht, maar het staat je ook vrij om een andere gemeente te verzoeken om hieraan mee te werken. De supervisie ten aanzien van het praktijkgedeelte dient echter bij voorkeur te worden ondergebracht bij een leidinggevende van je eigen kerkelijke gemeente. Het praktijk-leergedeelte is opgebouwd uit de volgende fasen:
 1. Oriëntatiefase (PB01), gericht op het functioneren van de gemeente (leerjaar 1 en 2, twintig opdrachten),
 2. Participatiefase (PB02), gericht op het functioneren in de gemeente; het zwaartepunt ligt in deze fase op de uitvoerende taken (leerjaar 3 en 4, twintig opdrachten).
Specialisatie en/of doorstroomtrajecten
Vanaf het derde leerjaar kies je een specialisatie. Aan het Evangelisch College worden de volgende specialisaties aangeboden:
 1. Prediking en Onderwijs Deze specialisatie besteedt aandacht aan het ontwikkelen van eigen vaardigheden en ook aan identiteit en beleid. Het is vooral bedoeld voor diegenen die een onderwijzende taak ambiëren.
 2. Pastoraat Deze specialisatie is met name bedoeld voor diegenen die zich willen bekwamen in het verrichten van pastoraal werk, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente (zoals ziekenhuis- en gevangenispastoraat).
 3. Leiderschap Deze specialisatie richt zich op bijbels leiderschap en is bedoeld voor diegenen die in kerk/gemeente vooral een leidinggevende taak ambiëren.
 4. Missionair werk Deze specialisatie richt zich op missionair werk in binnen- en/of buitenland. Vanuit een Bijbels-theologisch kader en met oog voor de specifieke doelgroep en situatie (contextualisatie), word je toegerust voor missionair werk in deze tijd.
 5. Vroege Kerk Deze wat meer academische specialisatie richt zich op het tijdvak van de Vroege Kerk. De centrale vraag hierbij is op welke wijze wij ons vandaag door deze eerste christenen kunnen laten inspireren.
 6. Bijbeltalen: Hebreeuws 3 en Grieks 3 Deze specialisatie is bedoeld voor diegenen die zich grondig willen verdiepen in de Bijbeltalen en wordt ingevuld met Hebreeuws en Grieks voor gevorderden.

Doorstroomtrajecten

In plaats van afstuderen aan het Evangelisch College kan ook gekozen worden voor een doorstroomtraject naar een andere hogeschool of universiteit waar het Evangelisch College een convenant mee heeft gesloten, om daar een een overheidserkende Bachelorgraad (CHE) of een erkende Mastergraad (ETF of TUK) te kunnen behalen. Ook is een kerkelijk diploma bij het Baptisten Seminarium mogelijk.
Keuzevakken
De keuzevakken zijn vakken die je zelfstandig afrondt en waar geen colleges over gegeven worden. Als student bepaal je zelf wanneer en in welke volgorde je deze vakken doet. Voor elk van deze vakken bestudeer je het studiemateriaal en legt thuis tentamen af en/of maakt verwerkingsopdrachten. Het aanvragen van een vak gaat via de webshop.
VakECCUVakECCU
Apologetiek20Nederlandse kerkgeschiedenis20
Gemeentevorming20Psychologie20
Godsdienstsociologie20Symboliek20
Kinder-/tiener-/jeugdwerk20Wereldreligies20
88

Verdiepingsminor

In plaats van het volgen van al de aangeboden keuzevakken, is het mogelijk de betreffende studieruimte van 16 ec (of een deel daarvan, in combinatie met enkele keuzevakken) in te vullen door het volgen van een of meerdere studiemodules aan (een) andere onderwijsinstelling(en).