Curriculum

Korte toelichting op het curriculum

Studiebelasting

Bij ieder vak wordt de studiebelasting (EC) en het aantal lesuren (CU) vermeld.

 • EC = European Credits; 1 EC = 28 studie-uren
 • CU = Contacturen; 1 CU = 1 lesuur van 45 minuten 

Leerplannen

Van alle vakken is een leerplan beschikbaar: een beschrijving van de inhoud, de leerdoelen, de toetsing en de literatuur. Je kunt deze leerplannen inzien door te klikken op het betreffende vak.

Bijbelse Theologie | fase 1a* 

Vak EC CU
Inleiding in de Bijbel 3 12
Inleiding Hebreeuws 5 15
Pentateuch 5 15
Historische boeken 4 15
Intertestamentaire periode  3 15
Evangeliën 5 15
Handelingen  3 15
Exegese Oude Testament 3 15
Bijbelse Theologie Nieuwe Testament 3 15
Praktijk-leergedeelte 1a 6 1
Keuzevakken (zie onder) 8 0
  48 133

Bijbelse Theologie | fase 1b*

Vak EC  CU
Inleiding in de Theologie 3 12
Inleiding Grieks 5 15
Profeten 4 15
Dichterlijke boeken  3 15
Boeken na de ballingschap 3 15
Paulinische brieven 5 15
Algemene brieven / Openbaring 5 15
Exegese Nieuwe Testament 3 15
Bijbelse Theologie Oude Testament 3 15
Praktijk-leergedeelte 1b 6 1
Keuzevakken (zie onder) 8 0
  48 133

Systematische Theologie | fase 2a*

Vak EC  CU
Eigenlijke theologie 3 15
Missiologie 3 15
Kerkgeschiedenis 1 3 15
Christologie / Soteriologie 4 18
Filosofie 3 15
Moderne theologie 3 15
Ethiek 3 15
Project 2 2
Hebreeuws 2 8 15
Praktijk-leergedeelte 2a 6 0
Specialisatie (zie onder) 10 0
  48 125

Systematische Theologie | fase 2b*

Vak EC  CU
Pneumatologie 3 15
Bibliologie 3 15
Kerkgeschiedenis 2  3 15
Kosmologie / Antropologie 4 18
Ecclesiologie 3 15
Eschatologie 3 15
Hermeneutiek 3 15
Project 2 2
Grieks 2 8 15
Praktijk-leergedeelte 2b 6 0
Specialisatie (zie onder) 10 0
  48 125

Praktische Theologie | fase 3

Vak EC CU
Bijbelstudiemethoden 4 9
Conflicthantering 2 4
Evangelistiek 2 9
Gemeente-ethiek 2 9
Gesprekstechniek 3 9
Groepsdynamica 3 5
Homiletiek 5 15
Huwelijk en echtscheiding 2 9
Leiderschap 3 12
Liturgiek 2 9
Pastoraat 5 15
Spiritualiteit 3 9
Specialisatie (zie onder) 12 0
  48 114

*De opleiding is zo opgebouwd dat de twee jaren van fase 1a/b en 2a/b afwisselend kunnen worden gegeven: het ene jaar worden de vakken van fase 1a en 2a verzorgd; het jaar daarop volgend de vakken van fase 1b en 2b. Voor de student die met de studie begint, houdt dit in dat wordt begonnen met de vakken zoals vermeld bij fase 1a of zoals vermeld bij fase 1b, afhankelijk van het jaar van aanvang.

Bijbeltalen: Hebreeuws en Grieks

De taalstudie van het Hebreeuws en het Grieks is onderdeel van de opleiding. Je leert de talen in de eerste vier jaar van de opleiding. Het taalonderwijs is gesplitst in twee onderdelen:

 • een inleidend vak, waarin een eerste kennismaking met de taal, de schrijfwijze en de eerste beginselen van de grammatica plaatsvindt,
 • en een vervolg vak, waarin het vervolg van de grammatica van de taal wordt behandeld en vijf hoofdstukken uit het Oude en Nieuwe Testament worden vertaald.

Daarna bestaat de mogelijkheid om je taalstudie te vervolgen in het Specialisatietraject Bijbeltalen.

Praktijk-leergedeelte

Naast de aandacht die je besteedt aan de inhoudelijke vakken, voer je in de eerste vier jaar van de opleiding een aantal praktijkopdrachten uit. Hiervoor is een praktijk-werkboek samengesteld, dat je ontvangt bij de aanvang van je studie. De opdrachten die hierin staan beschreven, kunnen in de eigen kerkelijke gemeente worden verricht, maar het staat je ook vrij om een andere gemeente te verzoeken om hieraan mee te werken. De supervisie ten aanzien van het praktijkgedeelte dient echter bij voorkeur te worden ondergebracht bij een leidinggevende van je eigen kerkelijke gemeente.

Het praktijk-leergedeelte is opgebouwd uit de volgende fasen:

 1. Oriëntatiefase (PB01), gericht op het functioneren van de gemeente (leerjaar 1 en 2, twintig opdrachten),
 2. Participatiefase (PB02), gericht op het functioneren in de gemeente; het zwaartepunt ligt in deze fase op de uitvoerende taken (leerjaar 3 en 4, twintig opdrachten).
Project

Binnen de Systematische Theologie volg je diverse vakken waarin je theoretisch reflecteert op je geloof. Je denkt na over God, Christus, de Heilige Geest, de Schepping, verzoening, etc. Om je bewustzijn van de relevantie en samenhang van de systematische theologie te vergroten, ga je ook projectmatig aan de slag. Dit doe je bij het vak Project door (groepsgewijs) een actueel thema theologisch te doordenken.

Specialisatie en/of doorstroomtrajecten

Vanaf het derde leerjaar kies je een specialisatie. Aan het Evangelisch College worden de volgende specialisaties aangeboden:

 1. Prediking en Onderwijs
  Deze specialisatie besteedt aandacht aan het ontwikkelen van eigen vaardigheden en ook aan identiteit en beleid. Het is vooral bedoeld voor diegenen die een onderwijzende taak ambiëren.
 2. Pastoraat
  Deze specialisatie is met name bedoeld voor diegenen die zich willen bekwamen in het verrichten van pastoraal werk, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente (zoals ziekenhuis- en gevangenispastoraat).
 3. Leiderschap
  Deze specialisatie richt zich op bijbels leiderschap en is bedoeld voor diegenen die in kerk/gemeente vooral een leidinggevende taak ambiëren.
 4. Missionair werk
  Deze specialisatie richt zich op missionair werk in binnen- en/of buitenland. Vanuit een Bijbels-theologisch kader en met oog voor de specifieke doelgroep en situatie (contextualisatie), word je toegerust voor missionair werk in deze tijd.
 5. Vroege Kerk
  Deze wat meer academische specialisatie richt zich op het tijdvak van de Vroege Kerk. De centrale vraag hierbij is op welke wijze wij ons vandaag door deze eerste christenen kunnen laten inspireren.
 6. Bijbeltalen: Hebreeuws 3 en Grieks 3
  Deze specialisatie is bedoeld voor diegenen die zich grondig willen verdiepen in de Bijbeltalen en wordt ingevuld met Hebreeuws en Grieks voor gevorderden.

Doorstroomtrajecten

In plaats van afstuderen aan het Evangelisch College kan ook gekozen worden voor een doorstroomtraject naar een andere hogeschool of universiteit waar het Evangelisch College een convenant mee heeft gesloten, om daar een een overheidserkende Bachelorgraad (CHE) of een erkende Mastergraad (ETF of TUK) te kunnen behalen. Ook is een kerkelijk diploma bij het Baptisten Seminarium mogelijk.

Keuzevakken

De keuzevakken zijn vakken die je zelfstandig afrondt en waar geen colleges over gegeven worden. Als student bepaal je zelf wanneer en in welke volgorde je deze vakken doet. Voor elk van deze vakken bestudeer je het studiemateriaal en legt thuis tentamen af en/of maakt verwerkingsopdrachten. Het aanvragen van een vak gaat via de webshop.

Vak EC CU Vak EC CU
Apologetiek 2 0 Nederlandse kerkgeschiedenis 2 0
Gemeentevorming 2 0 Psychologie 2 0
Godsdienstsociologie 2 0 Symboliek 2 0
Kinder-/tiener-/jeugdwerk 2 0 Wereldreligies 2 0
8 8

Verdiepingsminor

In plaats van het volgen van al de aangeboden keuzevakken, is het mogelijk de betreffende studieruimte van 16 ec (of een deel daarvan, in combinatie met enkele keuzevakken) in te vullen door het volgen van een of meerdere studiemodules aan (een) andere onderwijsinstelling(en).