Opleiding Theologie

Samengevat:

   5-jarige deeltijdopleiding hbo-niveau 240 ec

   4 tot 26 uur studiebelasting per week

   Amersfoort, Meppel, Rotterdam, Zwijndrecht en via gestructureerd afstandsonderwijs

   € 600,- tot € 1500,- per jaar

Inleiding

De opleiding Theologie van het Evangelisch College (voorheen de ETA) is een volwaardige theologische opleiding op hbo-niveau, die qua studiebelasting gelijk is aan een reguliere bachelor opleiding.
Door de lessen van bevlogen en onderlegde docenten, het toegespitste lesmateriaal, leerzame opdrachten én het contact met je medestudenten, ontwikkel je je tot een professionele beroepskracht die op verantwoorde wijze Gods Woord kan uitleggen en de capaciteit heeft om theologische vraagstukken te kunnen duiden.

Aanmelden     Bezoek een Open dag     Stel een vraag     Webinars terugkijken

Veel gestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus

In het studiejaar 2019-2020 hebben we in de periode van maart t/m juli de lessen op alternatieve wijze digitaal aangeboden (o.a. door videocolleges en online lessen via Zoom). Voor het studiejaar 2020-2021 zijn we voornemens vanaf september weer klassikaal les te geven. Hierbij zullen we de voorschriften en richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Concreet betekent dit dat we met de verhuurders van elke locatie afspraken maken over de te volgen protocollen en over hoe de 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt. Studenten worden hierover door ons geïnformeerd. Mocht het toch niet mogelijk blijven om op een veilige manier klassikaal les te kunnen geven, dan zal er een passend digitaal alternatief worden aangeboden. Zie ook ons coronablog voor actuele informatie.

Ja, het is nog mogelijk om je aan te melden voor het studiejaar 2020-2021. Doe dit dan vóór 1 september, zodat we je op tijd van alle informatie en studiematerialen kunnen voorzien.

Load More

Waarom theologie studeren bij het Evangelisch College?

 • Je wilt een deeltijdopleiding theologie in kunnen passen in een werkzaam leven.
 • Je wilt je grondig verdiepen in de Bijbel en de christelijke theologie.
 • Je wilt professionele vaardigheden ontwikkelen voor de beroepspraktijk.
 • Je wilt de vertaalslag kunnen maken van de academische theologie naar de kerk.
 • Je wilt na je opleiding beroepsbekwaam zijn om als hbo-theoloog, voorganger of gemeentewerker aan de slag te gaan.

Inhoud en opzet

De 5-jarige deeltijdopleiding Theologie is opgebouwd uit drie studiefasen, met een totale studieomvang van 240 ec (1 ec = 28 studieuren).

 1. Fase 1 (jaar 1 en 2): Bijbelse Theologie 
  Nadruk op exegese en inhoud van de Bijbel
 2. Fase 2 (jaar 3 en 4): Systematische Theologie 
  Nadruk op o.a. christelijke geloofsleer, kerkgeschiedenis en hermeneutiek
 3. Fase 3 (jaar 5): Praktische Theologie
  Nadruk op o.a. prediking en onderwijs, leiderschap, missionair werk en pastoraat

Ook de studie van de Bijbeltalen Hebreeuws en Grieks maakt onderdeel uit van het programma. Daarnaast doe je gedurende je studie praktijkervaring op via het praktijk-leergedeelte. Je rond je opleiding af met een uitgebreid specialisatietraject.

Zie voor meer informatie: Curriculum.

Variatie in niveaus

Je kunt de opleiding volgen in drie studieniveau’s, waarbij je zelf kiest hoe intensief je kunt of wilt studeren:

StudieniveauToelichtingStudiebelasting
Student (B-niveau)Volgt de lessen, maakt tentamens en opdrachten± 26 uur p/w
Student (A-niveau)Volgt de lessen, maakt tentamens± 8 uur p/w
ToehoorderVolgt de lessen± 4 uur p/w

Zie voor meer informatie: Studieniveau.

Na de studie

Na deze opleiding heb je de mogelijkheid om (al dan niet beroepsmatig) aan de slag te gaan als voorganger of gemeentewerker in een kerk of als (hbo-)theoloog in een christelijke organisatie. Ook is het mogelijk om door te stromen naar andere hogescholen en universiteiten of een traject te volgen bij één van de kerkgenootschappen waar we een samenwerkingsovereenkomst mee hebben.

Zie voor meer informatie: Doorstroomtrajecten.