Opleiding Theologie

Samengevat:

5-jarige deeltijdopleiding hbo-niveau240 ec
Aangeboden op 2 studieniveaus
Investering van 4 tot 26 uur studietijd per week
Amersfoort, Meppel, Rotterdam, Zwijndrecht
Ook online te volgen
Investering van € 850,- tot € 1950,- per jaar

Inleiding

De opleiding Theologie van het Evangelisch College is een volwaardige theologische opleiding op hbo-niveau, die qua studiebelasting gelijk is aan een reguliere bachelor opleiding.
Door de lessen van bevlogen en onderlegde docenten, het toegespitste lesmateriaal, leerzame opdrachten én het contact met je medestudenten, ontwikkel je je tot een professionele beroepskracht die op verantwoorde wijze Gods Woord kan uitleggen en de capaciteit heeft om theologische vraagstukken te kunnen duiden.

Waarom theologie studeren bij het Evangelisch College?

 • Je wilt een deeltijdopleiding theologie in kunnen passen in een werkzaam leven.
 • Je wilt je grondig verdiepen in de Bijbel en de christelijke theologie.
 • Je wilt professionele vaardigheden ontwikkelen voor de beroepspraktijk.
 • Je wilt de vertaalslag kunnen maken van de academische theologie naar de kerk.
 • Je wilt na je opleiding beroepsbekwaam zijn om als hbo-theoloog, voorganger of gemeentewerker aan de slag te gaan.

Inhoud en opzet

De 5-jarige deeltijdopleiding Theologie is opgebouwd uit drie studiefasen, met een totale studieomvang van 240 ec (1 ec = 28 studieuren).

 1. Fase 1 (jaar 1 en 2): Bijbelse Theologie 
  Nadruk op exegese en inhoud van de Bijbel
 2. Fase 2 (jaar 3 en 4): Systematische Theologie 
  Nadruk op o.a. christelijke geloofsleer, kerkgeschiedenis en hermeneutiek
 3. Fase 3 (jaar 5): Praktische Theologie
  Nadruk op o.a. prediking en onderwijs, leiderschap, missionair werk en pastoraat

Ook de studie van de Bijbeltalen Hebreeuws en Grieks maakt onderdeel uit van het programma. Daarnaast doe je gedurende je studie praktijkervaring op via het praktijk-leergedeelte. Je rond je opleiding af met een uitgebreid specialisatietraject.

Zie voor meer informatie: Curriculum.

Variatie in niveaus

Je kunt de opleiding volgen op twee studieniveaus of als toehoorder, waarbij je zelf kiest hoe intensief je kunt of wilt studeren:

StudieniveauToelichtingStudiebelasting
Student (B-niveau)Volgt de lessen, maakt tentamens en opdrachten± 26 uur p/w
Student (A-niveau)Volgt de lessen, maakt tentamens± 8 uur p/w
ToehoorderVolgt de lessen± 4 uur p/w

Zie voor meer informatie: Studieniveau.

Verschillende leslocaties of afstandsonderwijs

De opleiding wordt aangeboden op de volgende leslocaties:

Daarnaast is het mogelijk de opleiding te volgen via het gestructureerd afstandsonderwijs met o.a. videocolleges en online contactmomenten via Zoom.

Zie voor meer informatie: Leslocaties en afstandsonderwijs

Na de studie

Na deze opleiding heb je de mogelijkheid om (al dan niet beroepsmatig) aan de slag te gaan als voorganger of gemeentewerker in een kerk of als (hbo-)theoloog in een christelijke organisatie. Ook is het mogelijk om door te stromen naar andere hogescholen en universiteiten of een traject te volgen bij één van de kerkgenootschappen waar we een samenwerkingsovereenkomst mee hebben.

Zie voor meer informatie: Doorstroomtrajecten.

Contactpersoon

Elske van Dorp, MA
Medewerker studentenzaken
Telefoon: 078-6190037
Werkdagen: Maandag en donderdag