Leslocaties en afstandsonderwijs

Nederland

Deeltijdonderwijs

De eerste fase (leerjaar 1 en 2) van de opleiding Gemeentewerk (Bijbelse Theologie) wordt op vier locaties in Nederland verzorgd:

De lessen van de laatste fase (leerjaar 3, Praktische Theologie) worden verzorgd op de centrale locatie in Amersfoort.

De opleidingen vangen aan in de maand september. Bij de planning van de colleges wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de in de regio gangbare schoolvakanties.

Gestructureerd afstandsonderwijs

Als je niet in de gelegenheid bent om colleges te volgen op één van de bovenstaande leslocaties van het deeltijdonderwijs, dan kan je de opleiding ook volgen via het gestructureerd afstandsonderwijs.

Let op:  Het laatste jaar van de opleiding Gemeentewerk wordt besteed aan Praktische Theologie en kan, gezien de aard van de vakken, alleen via het deeltijdonderwijs gevolgd worden.