Leslocaties en afstandsonderwijs

Nederland

Deeltijdonderwijs

De eerste fase (leerjaar 1 en 2) van de opleiding Gemeentewerk (Bijbelse Theologie) wordt op vier locaties in Nederland verzorgd: De lessen van de laatste fase (leerjaar 3, Praktische Theologie) worden verzorgd op de centrale locatie in Amersfoort.

Afstandsonderwijs

Als je niet in de gelegenheid bent om colleges te volgen op één van de bovenstaande leslocaties van het deeltijdonderwijs, dan kan je door middel van zelfstudie de opleiding ook doen via het gestructureerd afstandsonderwijs.
  • Gestructureerd afstandsonderwijs (zie onder)
Let op:  Het laatste jaar van de opleiding Gemeentewerk wordt besteed aan Praktische Theologie en kan, gezien de aard van de vakken, alleen via het deeltijdonderwijs gevolgd worden. De opleidingen vangen aan in de maand september. Bij de planning van de colleges wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de in de regio gangbare schoolvakanties.
Gestructureerd afstandsonderwijs – Hoe werkt het?

Trimesters

Bij het gestructureerd afstandsonderwijs ontvang je als student aan het begin van het studiejaar, op de eerste contactdag in september (of per post), een studiepakket met alle studiemodulen van het betreffende studiejaar. Je studeert volgens een vooraf vastgesteld studieschema, ingedeeld in trimesters. Je doet op vooraf vastgestelde tijden tentamen via internet en levert de opdrachten per e-mail in.

Niveau A of B

De opleiding Gemeentewerk kan gezien de praktijkgerichte aard van de opleiding alleen als student (b-niveau) gevolgd worden.

Tentamens

De tentamens worden aan het einde van ieder trimester afgenomen door middel van een digitale toets via internet (Quayn), dit vindt in principe plaats op een doordeweekse avond.

Werkstukken

Werkstukken worden per e-mail (als Word-bestand) ingeleverd op de vastgestelde inleverdata.

Herkansingen

Wanneer je voor een tentamen en/of werkstuk een onvoldoende haalt, dan heb je de mogelijkheid om het vak zonder extra kosten in het daarop volgende trimester te herkansen. Wanneer het (eind)resultaat dan nog onvoldoende is, dan kan je via de Webshop een herkansing van het tentamen en/of de opdracht aanvragen.

Contactdagen

Bij deze onderwijsvorm zijn er geen klassikale colleges. Wel is er aan het begin van het collegejaar voor nieuwe studenten een startdag. Aan het einde van elk studiejaar is er in Zwijndrecht een contactdag voor alle studenten van het Gestructureerd Afstandsonderwijs. Deze dagen zijn niet verplicht, maar worden wel van harte aanbevolen. Let op: het laatste jaar van de opleiding Theologie wordt besteed aan Praktische Theologie en kan niet via het Gestructureerd Afstandsonderwijs gevolgd worden. Dit jaar kan, gezien de aard van de vakken, in principe alleen via het deeltijdonderwijs gevolgd worden.

Begeleiding

De coördinator van het gestructureerd afstandsonderwijs is per e-mail en telefonisch bereikbaar om vragen aan te stellen en ziet toe op de studievoortgang. Daarnaast word je als student gestimuleerd om contact met mede-studenten te onderhouden.