Curriculum

Korte toelichting op het curriculum

Studiebelasting

Bij ieder vak wordt de studiebelasting (EC) en het aantal lesuren (CU) vermeld.

  • EC = European Credits; 1 EC = 28 studie-uren
  • CU = Contacturen; 1 CU = 1 lesuur van 45 minuten 

Leerplannen

Van alle vakken is een leerplan beschikbaar: een beschrijving van de inhoud, de leerdoelen, de toetsing en de literatuur. Je kunt deze leerplannen inzien door te klikken op het betreffende vak.

Bijbelse Theologie | fase 1a* 

Vak EC CU
Inleiding in de Bijbel 3 12
Pentateuch 5 15
Historische boeken 4 15
Intertestamentaire periode  3 15
Evangeliën 5 15
Handelingen  3 15
Exegese Oude Testament 3 15
Bijbelse Theologie Nieuwe Testament 3 15
Praktijk-leergedeelte 1 12 1
  41 118

Bijbelse Theologie | fase 1b*

Vak EC  CU
Inleiding in de Theologie 3 12
Profeten 4 15
Dichterlijke boeken  3 15
Boeken na de ballingschap 3 15
Paulinische brieven 5 15
Algemene brieven / Openbaring 5 15
Exegese Nieuwe Testament 3 15
Bijbelse Theologie Oude Testament 3 15
Praktijk-leergedeelte 2 12 1
  41 118

Praktische Theologie | fase 2

Vak EC CU
Bijbelstudiemethoden 4 9
Conflicthantering 2 4
Evangelistiek 2 9
Gemeente-ethiek 2 9
Gesprekstechniek 3 9
Groepsdynamica 3 5
Homiletiek 5 15
Huwelijk en echtscheiding 2 9
Leiderschap 3 12
Liturgiek 2 9
Pastoraat 5 15
Spiritualiteit 3 9
Eén zelf te kiezen keuzevak (zie onder) 2 0
  38 114

*De opleiding is zo opgebouwd dat de twee jaren van fase 1a/b en 2a/b afwisselend kunnen worden gegeven: het ene jaar worden de vakken van fase 1a en 2a verzorgd; het jaar daarop volgend de vakken van fase 1b en 2b. Voor de student die met de studie begint, houdt dit in dat wordt begonnen met de vakken zoals vermeld bij fase 1a of zoals vermeld bij fase 1b, afhankelijk van het jaar van aanvang.

Optioneel te volgen: Inleiding Hebreeuws en Inleiding Grieks

De vakken Inleiding Hebreeuws en Inleiding Grieks maken geen (verplicht) onderdeel uit van de opleiding Gemeentewerk. Omdat deze vakken voor de studenten van de opleiding Theologie wel aangeboden worden in de fase van de Bijbelse Theologie en daarom ook op het rooster staan van de opleiding GemeenteWerk (eerste twee leerjaren worden gezamenlijk aangeboden), mogen deze vakken wel kosteloos gevolgd worden (de enige meerprijs is een extra studiemap). Op het aanmeldingsformulier kan je aangeven of je de Bijbeltalen wel of niet wilt volgen.

Indien de vakken Inleiding Hebreeuws en Inleiding Grieks met een voldoende worden afgerond, zal dit als een addendum aan het diploma Gemeentewerk worden toegevoegd.

Praktijk-leergedeelte

Naast de aandacht die je besteedt aan de inhoudelijke vakken, voer je in de eerste vier jaar van de opleiding een aantal praktijkopdrachten uit. Hiervoor is een praktijk-werkboek samengesteld, dat je ontvangt bij de aanvang van je studie. De opdrachten die hierin staan beschreven, kunnen in de eigen kerkelijke gemeente worden verricht, maar het staat je ook vrij om een andere gemeente te verzoeken om hieraan mee te werken. De supervisie ten aanzien van het praktijkgedeelte dient echter bij voorkeur te worden ondergebracht bij een leidinggevende van je eigen kerkelijke gemeente.

Het praktijk-leergedeelte is opgebouwd uit de volgende fasen:

  1. Oriëntatiefase (PB01), gericht op het functioneren van de gemeente (leerjaar 1*, twintig opdrachten),
  2. Participatiefase (PB02), gericht op het functioneren in de gemeente; het zwaartepunt ligt in deze fase op de uitvoerende taken (leerjaar 2*, twintig opdrachten).

* Het is niet verplicht om in leerjaar 1 en/of 2 alle opdrachten al afgerond te hebben. De opdrachten mogen doorgeschoven worden naar een volgend leerjaar.

Keuzevakken

In de fase Praktische Theologie word je als student geacht om één keuzevak te kiezen, zodat je je kunt verdiepen in een onderwerp naar keuze. Je rondt dit vak zelfstandig af en krijgt geen colleges over deze vakken. Het aanvragen van een vak gaat via de webshop.

Vak EC CU Vak EC CU
Apologetiek 2 0 Nederlandse kerkgeschiedenis 2 0
Gemeentevorming 2 0 Psychologie 2 0
Godsdienstsociologie 2 0 Symboliek 2 0
Kinder-/tiener-/jeugdwerk 2 0 Wereldreligies 2 0