Opleiding Gemeentewerk

Samengevat:

   3-jarige deeltijdopleiding hbo-niveau 120 ec

   4 tot 20 uur studiebelasting per week

   Amersfoort, Meppel, Rotterdam, Zwijndrecht
en via gestructureerd afstandsonderwijs

   € 600,- tot € 1500,- per jaar

Inleiding

De opleiding Gemeentewerk is een driejarige praktijkgerichte deeltijdopleiding op hbo-niveau. In deze opleiding wordt je volledig onderwezen in de Bijbelse basis van de theologie en je krijgt een gedegen toerusting voor de praktijk van het gemeentewerk.

Aanmelden     Bezoek een Open dag     Stel een vraag

Waarom de opleiding Gemeentewerk volgen bij het Evangelisch College?

 • Je wilt een deeltijdopleiding volgen die je in kunt passen in je werkzame leven.
 • Je wilt je grondig verdiepen in de Bijbel.
 • Je zoekt een praktijkgerichte opleiding met een gedegen bijbels-theologische basis.
 • Je wilt professionele vaardigheden ontwikkelen voor de beroepspraktijk.
 • Je wilt binnen drie jaar bekwaam zijn om een leidinggevende functie te bekleden binnen een kerk of christelijke organisatie.

Inhoud en opzet

De opleiding Gemeentewerk bestaat uit twee fasen, met een totale studieomvang van 120 ec (1 ec = 28 studieuren).

 1. Fase 1 (leerjaar 1 en 2): Bijbelse Theologie 2×41 ec
  In de eerste twee leerjaren richt je je op de inhoud en het verstaan van de Bijbel en doe je praktijkervaring op via het praktijk-leergedeelte.
 2. Fase 2 (leerjaar 3): Praktische Theologie 38 ec
  In het derde leerjaar komen vakken aan bod die te maken hebben met de praktijk van het gemeentewerk.

Je volgt in feite de opleiding Theologie zonder het gedeelte systematische theologie, het specialisatietraject en de Bijbeltalen. De talen zijn wel facultatief te volgen.
Zie voor meer informatie: Curriculum.

Variatie in niveaus

De opleiding wordt gegeven op hbo-niveau en kan gevolgd worden als Student of als Toehoorder.
Als student volg je de lessen en maak je ook tentamens en opdrachten. 

Studieniveau Toelichting Studiebelasting
Student (B-niveau) Volgt de lessen, maakt tentamens en opdrachten ± 20 uur p/w
Toehoorder Volgt alleen de lessen ± 4 uur p/w

Na de studie

Wanneer je het diploma Gemeentewerk hebt behaald, heb je de mogelijkheid om (al dan niet) beroepsmatig aan de slag te gaan als gemeentewerker in een kerk of gemeente. Je bent opgeleid om daar leidinggevende en onderwijsgevende taken uit te voeren, zoals bijbelstudies geven, de prediking verzorgen en pastoraal werk te verrichten.

Ook zijn er diverse doorstroommogelijkheden voor verdere studie:

Bij het Evangelisch College kan je de studie voortzetten en toewerken naar het behalen van het diploma van de opleiding Theologie. Hiervoor moet je dan o.a. nog de vakken van de Systematische Theologie, de Bijbeltalen en een specialisatietraject volgen.

Het Evangelisch College heeft een doorstroomovereenkomst met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Op basis van deze opleiding (en eventuele andere eerder verworven competenties) kom je in aanmerking voor vrijstellingen. Door middel van een op-maat-gemaakt studieprogramma kan je toewerken naar het behalen van het overheidserkend hbo-diploma Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) of Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing (GL).