Studieniveau

De opleiding Bijbel & Exegese wordt aangeboden op hbo-niveau en is te volgen in drie studieniveau’s.
De keuze van studieniveau bepaalt of je wel of niet tentamens en/of opdrachten maakt. Dit is van invloed op de studiebelasting.

Student (B-niveau) Student (A-niveau) Toehoorder
Lessen?
Tentamens?
Opdrachten?
√ Lessen
√ Tentamens
√ Opdrachten
√ Lessen
√ Tentamens
× Opdrachten
√ Lessen
× Tentamens
× Opdrachten
Studiebelasting (2-jaar)
Studiebelasting (4-jaar)
± 14 uur p/w
± 7 uur p/w
± 8 uur p/w
± 4 uur p/w
± 4 uur p/w
n.v.t.
Doelgroep De studie op B-niveau is bedoeld voor hen die uitvoerende taak voor ogen hebben. De studie op A-niveau is bedoeld voor hen die voor de eigen persoonlijke vorming willen studeren en middels tentamen zich de studiestof eigen willen maken. Het toehoorderschap is bedoeld voor hen die niet in de gelegenheid zijn een studie te volgen met bijbehorende studiebelasting, maar wel graag de colleges willen bijwonen voor de eigen persoonlijke vorming.
Studie-inhoud 14 vakken Bijbelse Theologie. 14 vakken Bijbelse Theologie. 14 vakken Bijbelse Theologie.
Bijbeltalen Optioneel te volgen (zonder meerprijs). Optioneel te volgen (korting van 50% op reguliere tarief voor Bijbeltalen. De studielast wordt hiermee 11 uur p/w bij 2-jarig traject). Optioneel te volgen (korting van 50% op reguliere tarief voor Bijbeltalen).
Studiepunten Voor elk (afgerond) vak behaalt de student studiepunten (EC’s). Voor studenten op A-niveau geldt dat er wél een cijfer wordt behaald voor de tentamens, maar dat er geen studiepunten (EC’s) worden toegekend aan vakken. Niet van toepassing.
Toelatingsvoorwaarden Minimaal havo of mbo-niveau 3/4. Advies: minimaal havo of mbo-niveau 3/4. Geen
Certificering Studenten op B-niveau werken toe naar het behalen van het certificaat Bijbel & Exegese. Studenten op A-niveau werken toe naar het behalen van een Certificaat A-niveau Bijbel & Exegese. Indien gewenst kan een Getuigschrift voor het volgen van de lessen worden aangevraagd.