Collegegeld | 2022-2023

Bij de vaststelling van het collegegeld wordt onderscheid gemaakt tussen deeltijdonderwijs (lessen op locatie) en het gestructureerd afstandsonderwijs.

Deeltijdonderwijs (leslocaties)Gestructureerd afstandsonderwijs
Student (B-niveau)
1950,-
Jaarlijks
 • Colleges / tentamens / opdrachten
Student (A-niveau)
1150,-
Jaarlijks
 • Colleges / tentamens
Toehoorder
850,-
Jaarlijks
 • Colleges

Bij bovenstaande collegegelden is inbegrepen:

 • Koffie en thee op leslocatie
 • Lidmaatschap bij het Evangelisch College (t.w.v. € 60,- per jaar)
 • Toegang tot de Online Studiebijbel (t.w.v. € 160,- per jaar)
 • Ontvangst van hand-outs tijdens lessen en/of via het Studieportaal
 • Ontvangst van certificaat of diploma op diplomeringsbijeenkomst na afronding van de studie
Overige kosten

Studenten dienen tevens rekening te houden met de volgende (mogelijke) kosten die niet inbegrepen zijn in het collegegeld:

 • Aanvullende literatuur: Als student kan je sommige vakken aanvullende literatuur nodig hebben voor lees- en/of verwerkingsopdrachten.
 • Herkansingen: Mocht een vak niet gehaald worden, dan kan via de webshop uitstel of een herkansing worden aangevraagd.

Studiematerialen

Indien beschikbaar, wordt voor ieder vak een studiemodule aan de student uitgereikt. Dit studiemateriaal kan op twee manieren worden verkregen: schriftelijk en/of digitaal. Het bedrag fluctueert, maar aan de studiemodulen zijn gemiddeld de volgende kosten verbonden:

OnderdeelOmschrijvingKosten
StudiemodulenJe ontvangt hiervoor per studiejaar circa 8 tot 12 studiemodulen (schriftelijk en/of digitaal).gemiddeld € 300,- (jaarlijks)

Collegegeld 2-jarig programma

Student (B-niveau)
1850,-
Jaarlijks
 • Videocolleges
 • Begeleiding en online contactmomenten
 • Digitale tentamens
 • Opdrachten
Student (A-niveau)
1050,-
Jaarlijks
 • Videocolleges
 • Begeleiding en online contactmomenten
 • Digitale tentamens

Collegegeld 4-jarig programma

Als er gekozen wordt voor het 4-jarige programma via het gestructureerd afstandsonderwijs, dan gelden de volgende prijzen.

Student (B-niveau)
1000,-
Jaarlijks
 • Videocolleges
 • Begeleiding en online contactmomenten
 • Digitale tentamens
 • Opdrachten
Student (A-niveau)
600,-
Jaarlijks
 • Videocolleges
 • Begeleiding en online contactmomenten
 • Digitale tentamens
Overige kosten

Studenten dienen tevens rekening te houden met de volgende (mogelijke) kosten die niet inbegrepen zijn in het collegegeld:

 • Aanvullende literatuur: Als student kan je sommige vakken aanvullende literatuur nodig hebben voor lees- en/of verwerkingsopdrachten.
 • Herkansingen: Mocht een vak niet gehaald worden, dan kan via de webshop uitstel of een herkansing worden aangevraagd.

Studiematerialen

Indien beschikbaar, wordt voor ieder vak een studiemodule aan de student uitgereikt. Dit studiemateriaal kan op twee manieren worden verkregen: schriftelijk en/of digitaal. Het bedrag fluctueert, maar aan de studiemodulen zijn gemiddeld de volgende kosten verbonden:

OnderdeelOmschrijvingKosten
Studiemodulen
(2-jarig programma)
Je ontvangt hiervoor per studiejaar circa 8 tot 12 studiemodulen (schriftelijk en/of digitaal).gemiddeld € 300,- (jaarlijks)
Studiemodulen
(4-jarig programma)
Je ontvangt hiervoor per studiejaar circa 4 tot 6 studiemodulen (schriftelijk en/of digitaal).gemiddeld € 150,- (jaarlijks)

Veelgestelde vragen over studiekosten

Op het Aanmeldingsformulier kan je aangeven of je het collegegeld en het lesmateriaal (studiemodulen) in één keer wilt betalen of middels een gespreide betaling. Bij gespreide betaling heb je de keuze uit:
 • Gespreide betaling in 10 termijnen: € 50,- toeslag (ongeacht de factuuromvang).
 • Gespreide betaling in 3 termijnen (eind september, eind november, eind januari): € 25,- toeslag (ongeacht de factuuromvang).
NB Bij voortijdige studiebeëindiging blijft de termijnbetaling van toepassing, totdat het volledige collegegeld + lesmateriaal van het betreffende collegejaar is betaald. Voor eventueel bestelde studieboeken e.d. ontvang je als student tijdens het collegejaar per email één of meerdere facturen. Het bedrag dat op de factuur vermeld staat, wordt aan het einde van de maand waarin de factuur verkregen wordt via automatische incasso door het Evangelisch College geïnd.

Wanneer je de voorgenomen studie vóór 1 september annuleert, dan ben je geen verdere kosten aan het Evangelisch College verschuldigd anders dan het inschrijfgeld.

Na 1 september ben je als student het collegegeld van één jaar (voor de opleiding waarvoor je bent ingeschreven) plus de kosten van het lesmateriaal (de studiemodulen) aan het Evangelisch College verschuldigd. Je dient dit bedrag te betalen ongeacht het aantal colleges dat je tijdens het collegejaar volgt. Er kan dus geen teruggave van dit gefactureerde bedrag plaatsvinden (noch geheel, noch gedeeltelijk) bij verandering in de studie, bij vroegtijdige studiebeëindiging, of bij welke andere situatie dan ook. Zie voor meer informatie de Algemene voorwaarden.

Nee, dat kan helaas niet meer. De mogelijkheid tot fiscale aftrek van studiekosten gold t/m 2021. Vanaf 2022 is deze fiscale faciliteit stopgezet en vervangen door een nieuwe subsidieregeling (het zogenaamde STAP-budget).

Het Evangelisch College streeft ernaar om haar niet-gesubsidieerde opleidingen tegen een zo laag mogelijk bedrag aan te bieden. Dit is onder meer mogelijk door giften van kerken en vrienden van de stichting, maar vooral ook door de belangeloze inzet, of acceptatie van slechts beperkte salariëring, van een aantal vaste medewerkers en docenten. Desondanks is het volgen van één van de opleidingen voor menig student een financieel offer.

Om studenten die de opleiding niet kunnen bekostigen, financieel tegemoet te komen, heeft het Evangelisch College een studiefonds: Het ‘Van der Perk Studiefonds’. De oprichting van dit fonds werd mogelijk gemaakt in het academiejaar 2012-2013 dankzij een legaat uit de nalatenschap van dhr. P.J. van der Perk.

Studenten die kunnen aantonen dat zij over onvoldoende inkomsten beschikken om het collegegeld te betalen, kunnen uit dit fonds een tegemoetkoming aanvragen middels een digitaal aanvraagformulier. De tegemoetkoming bedraagt maximaal de helft van het verschuldigde collegegeld. De beoordeling van de aanvragen en de toewijzing van de tegemoetkomingen vinden plaats door de directie van het Evangelisch College. De toewijzing vindt plaats voor de periode van één jaar en dient daarna desgewenst opnieuw te worden aangevraagd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Van der Perk Studiefonds

 

Nee, dat kan helaas niet. Als overheidsonafhankelijke instelling staat het Evangelisch College niet geregistreerd in het STAP-scholenregister.

Wel heeft het Evangelisch College studiefondsen die bedoeld zijn om studenten die de opleiding niet kunnen bekostigen financieel tegemoet te komen.

Mocht je hier nog vragen over hebben, neem dan contact op met dhr. Jan Kranendonk (adjunct-directeur financiën).